Poszukiwany/a Stażyst(k)a / Asystent(ka) Koordynatorki AI ds. Unii Europejskiej

Zakres obowiązków

 • Tłumaczenie raportów i listów z języka angielskiego;
 • Obsługa korespondencji;
 • Uczestniczenie w konferencjach i spotkaniach pod nieobecność Koordynatora oraz pisanie raportów z w/w spotkań;
 • Pomoc w przygotowywaniu materiałów lobbingowych;
 • Zbieranie informacji na temat trwających w Sejmie i rządzie prac legislacyjnych w obszarach zainteresowania AI;
 • Aktualizacja bazy danych adresowych;
 • Przekazywanie raportów i rekomendacji AI wszystkim regularnym odbiorcom;
 • Archiwizacja dokumentów;
 • Nadzorowanie pracy ewentualnych wolontariuszy.

Warunki stażu:

 • Praca wykonywana jest nieodpłatnie, na zasadzie stażu – stażyst(k)a otrzymuje zaświadczenie o zdobyciu doświadczenia zawodowego w biurze AI Polska;
 • Praca w wymiarze pół etatu (20 godz. tygodniowo);
 • Rozpoczęcie stażu: jak najszybciej;
 • Zobowiązanie się do odbywania stażu przez co najmniej 6 miesięcy, możliwość przedłużenia stażu o kolejne 6 miesięcy;
 • Urlop w wymiarze 2 dni na miesiąc;
 • Zwrot kosztów związanych z wykonywaniem pracy.

 

Wymagania:

 • Znajomość działalności AI, mile widziane doświadczenie w pracy/działalności na rzecz praw człowieka;
 • Znajomość prawa polskiego i międzynarodowego; wiedza na temat zasad działania instytucji rządowych oraz międzyrządowych; wiedza na temat instytucji Unii Europejskiej;
 • Znajomość środowiska polskich organizacji pozarządowych;
 • Wykształcenie wyższe lub student(ka) ostatnich lat; preferowane kierunki: prawo, stosunki międzynarodowe, politologia, integracja europejska, socjologia itp.;
 • Płynna znajomość angielskiego, umiejętność tłumaczenia tekstów na język polski; mile widziana znajomość języka francuskiego;
 • Umiejętność sprawnej obsługi komputera: edytor tekstu, Internet, e-mail, Power point, Excel itd.

Kontakt:

 • Zgłoszenia zawierające cv oraz list motywacyjny prosimy przysyłać na adres: [email protected]
 •  Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 7 października 2005 r.

Tematy