Poszukujemy Asystenta/Asystentki programu edukacyjnego ?Edukacja dla Godności?

Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie m.in. : – współpraca z koordynatorką Zespołu ds. Edukacji Praw Człowieka Amnesty International w ramach realizacji projektu, – prowadzenie dokumentacji projektu, – prowadzenie monitoringu finansowego projektu oraz opracowywanie sprawozdań ze zrealizowanych działań, – realizacja zadań administracyjnych projektu Wymagania : – wykształcenie wyższe lub studentka/student minimum IV roku studiów, – doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów społecznych i/lub edukacyjnych – doświadczenie w rozliczaniu grantów – podstawowa znajomość przepisów dotyczących zasad księgowości i sprawozdawczości finansowej, w tym tworzenia budżetów i sprawozdań, – znajomość programów obsługi poczty elektronicznej, edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, – dobra znajomość języka angielskiego – zainteresowanie tematyką edukacji praw człowieka w tym edukacji rozwojowej – znajomość specyfiki pracy sektora organizacji pozarządowych Zatrudnionej osobie oferujemy: – zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu (1/2 etatu) w ramach umowy o pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji na okres pół roku (istnieje możliwość przedłużenia) – pracę w młodym, dynamicznym zespole, zmotywowanym na osiąganie celów, – zdobycie doświadczenia w pracy w jednej z największych organizacji pozarządowych na świecie, Zatrudnienie jest oferowane od 1 kwietnia 2010 roku. Stowarzyszenie Amnesty International stosuje zasady Equal Opportunity Employer (EOE). Stowarzyszenie przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie cv oraz listu motywacyjnego na adres [email protected] do 14 lutego 2010 roku. W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).

Tematy