Poszukujemy Asystenta/Asystentki projektu edukacyjnego ?Odkryj siłę praw człowieka?

Stowarzyszenie Amnesty International (AI), członek światowego ruchu Amnesty International, jedna z największych organizacji działających na rzecz praw człowieka w Polsce i na świecie, poszukuje osoby na stanowisko Asystenta/Asystentki projektu edukacyjnego -Odkryj siłę praw człowieka-

Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie m.in. :

  • współpraca z koordynatorką Zespołu ds. Edukacji Praw Człowieka Amnesty International w ramach realizacji projektu,
  • prowadzenie dokumentacji projektu,
  • realizacja zadań administracyjnych projektu.

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe lub studentka/ student minimum IV roku studiów,
  • doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów społecznych i/lub edukacyjnych,
  • zainteresowanie tematyką edukacji praw człowieka i edukacji obywatelskiej,
  • znajomość specyfiki pracy sektora organizacji pozarządowych.

Zatrudnionej osobie oferujemy:

  • zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu (1/2 etatu) w ramach umowy o pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji na okres 1 roku,
  • pracę w dynamicznym zespole, zmotywowanym na osiąganie celów,
  • zdobycie doświadczenia w pracy w jednej z największych organizacji pozarządowych na świecie.

Zatrudnienie jest oferowane od 1 lipca 2010 roku.

Stowarzyszenie Amnesty International stosuje zasady Equal Opportunity Employer (EOE). Stowarzyszenie przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie cv oraz listu motywacyjnego na adres [email protected] do 20 czerwca 2010 roku. W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).

Tematy