Poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalista_ka ds. analiz i obsługi baz danych 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: 

 • Administracja, monitorowanie ciągłości i optymalizacja działań CRM organizacji (m.in.: import, eksport danych, administracja składek, darowizn; procesy automatyzacji) 
 • Przygotowanie analiz i zestawów danych na potrzeby konkretnych projektów, bieżącej pracy biura i współpracy z Międzynarodowym Sekretariatem 
 • Monitorowanie rozwoju Stowarzyszenia w zakresie pozyskiwania nowych osób wspierających Stowarzyszenie 
 • Udział w rozwoju narzędzi analitycznych wykorzystywanych przez Stowarzyszenie 
 • Diagnoza problemów i współpraca przy ich rozwiązaniu z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi 

Wymagania: 

 • Wykształcenie wyższe w zakresie nauk technicznych, matematyki, statystyki lub innych pokrewnych dziedzin albo 4-5 rok studiów na w/w kierunkach 
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia 
 • Umiejętność identyfikowania i rozwiązywania problemów 
 • Umiejętność współpracy w zespole, dzielenia się wiedzą  
 • Odpowiedzialność, staranność i sumienność przy realizacji zadań 
 • Biegła znajomość obsługi MS Excel 
 • Dobra znajomość języka angielskiego 

Mile widziane 

 • Doświadczenie w pracy w administrowaniu bazami danych lub w podobnej roli 
 • Znajomość języka SQL/SOQL  
 • Znajomość języka Python lub gotowość uczenia się 
 • Znajomość Salesforce, Salesmanago lub. in. CRM 
 • Znajomość narzędzi analitycznych jak Power Bi 
 • Wiedza z zakresu ochrony danych osobowych (RODO) 

Oferujemy: 

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu (3-miesięczny okres próbny); 
 • Wynagrodzenie miesięczne w przedziale 5000 – 5800 brutto w zależności od kompetencji i doświadczenia. 
 • Możliwość rozwoju, nauki oraz zdobywania doświadczenia w międzynarodowej organizacji działającej na rzecz obrony praw człowieka; 
 • Pracę w entuzjastycznym i dynamicznym zespole nastawionym na realizację celów  
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych 
 • Pracę w trybie hybrydowym – stacjonarnie miejsce pracy w Warszawie 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego (w języku polskim) do 25 października 2022 r. poprzez poniższy formularz. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatkami_kandydatami. 

Informacje na temat oferowanego stanowiska pracy są udzielane wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: [email protected]

Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

Biuro Stowarzyszenia Amnesty International nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Tematy