Poszukujemy osoby na stanowisko Specjalisty_Specjalistki – Analityka_Analityczki ds. Prawnych

Amnesty International w Polsce poszukuje osoby na stanowisko specjalisty_specjalistki – analityka_analityczki ds. prawnych. 

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało między innymi: 

 • tworzenie analiz, opracowań i innych pism z zakresu praw człowieka, w szczególności w obszarze prawa migracyjnego;  
 • monitorowanie procesu legislacyjnego;
 • monitoring spraw sądowych oraz reprezentowanie organizacji przed sądami w ramach prowadzonej litygacji strategicznej; 
 • monitorowanie sytuacji uchodźców z Ukrainy i innych uchodźców i migrantów; 
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z władzami oraz organizacjami partnerskimi, w tym w szczególności działającymi w obszarze migracyjnym/uchodźczym; 
 • udział w spotkaniach z przedstawicielami władz publicznych (prowadzenie rzecznictwa); 
 • współpraca z Sekretariatem Międzynarodowym Amnesty International i sekcjami krajowymi w zakresie powierzonych zadań; 
 • okresowa ewaluacja podejmowanych działań.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe; preferowane prawnicze; 
 • znajomość problematyki praw człowieka, w tym krajowych i międzynarodowych; mechanizmów ochrony praw człowieka;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów zawodowych; 
 • wysokie kompetencje komunikacyjne w mowie i piśmie; 
 • odpowiedzialność, terminowość, samodzielność; 
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego; 
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego; 
 • silna motywacja do pracy, odpowiedzialność.

Mile widziane: 

 • doświadczenie w zakresie: migracja i prawa cudzoziemców; 
 • doświadczenie w pracy w instytucji/organizacji zajmującej się ochroną praw człowieka; 
 • posiadanie ukończonych kursów/szkoleń z zakresu ochrony praw człowieka. 

Zatrudnionej osobie oferujemy: 

 • zdobycie doświadczenia w pracy w jednej z największych organizacji broniących praw człowieka na świecie; 
 • pracę na podstawie umowy o pracę na czas określony 1 roku w zakresie pełnego etatu (po 3 miesięcznym okresie próbnym) zaczynając od 16 października 2023 r., z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony; 
 • miejsce pracy: Warszawa, częściowo zdalnie; 
 • wynagrodzenie w przedziale 5300-6600 zł brutto, w zależności od kompetencji i doświadczenia; 
 • benefity pozapłacowe.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie: 

 • CV (zdjęcie nie jest wymagane);
 • listu motywacyjnego;
 • (opcjonalnie) próbki tekstu własnego autorstwa, np. artykułu prasowego, felietonu, artykułu naukowego, pisma procesowego, itp. 

do 24 września 2023 r. na adres email: [email protected]. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami_kandydatkami. 

Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. 

Informacje na temat oferowanego stanowiska pracy są udzielane wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: [email protected]

Biuro Stowarzyszenia Amnesty International jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Tematy