Poszukujemy osoby na stanowisko Starszego koordynatora_starszej koordynatorki ds. rzecznictwa

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało między innymi:

 • wypracowanie wizji i długofalowej strategii działań rzeczniczych Stowarzyszenia;
 • uporządkowanie i wdrożenie standardów działań rzeczniczych;
 • koordynowanie działań rzeczniczych prowadzonych przez Stowarzyszenie;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z władzami i organizacjami partnerskimi;
 • współpraca z Sekretariatem Międzynarodowym Amnesty International i sekcjami krajowymi w zakresie powierzonych zadań;
 • monitoring spraw sądowych w wybranych obszarach pod kątem litygacji strategicznej, prowadzony we współpracy z pracownikami odpowiedzialnymi za dany obszar;
 • nadzór na przygotowaniem materiałów rzeczniczych pod kątem ich treści, formy i spójności;
 • okresowa ewaluacja podejmowanych działań.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego, w tym w zakresie prowadzenia działań rzeczniczych;
 • znajomość standardów prowadzenia rzecznictwa;
 • umiejętność tworzenia wizji i długofalowej strategii rzecznictwa;
 • znajomość problematyki praw człowieka ;
 • znajomość prawa krajowego i międzynarodowego, w tym krajowych i międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka;
 • zdolności organizacyjne i umiejętność koordynowania projektu angażującego wiele osób i działań;
 • odpowiedzialność, terminowość i samodzielność;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • wysokie kompetencje komunikacyjne w mowie i piśmie;
 • łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów zawodowych;
 • umiejętność pracy zespołowej.

Mile widziane:

 • doświadczenie w zakresie litygacji strategicznej;
 • znajomość organizacji pozarządowych i międzyrządowych zajmujących się prawami człowieka .

Zatrudnionej osobie oferujemy:

 • zdobycie doświadczenia w pracy w jednej z największych organizacji broniących praw człowieka na świecie;
 • pracę na podstawie umowy o pracę na czas określony 1 roku w zakresie pełnego etatu (po 3 miesięcznym okresie próbnym) zaczynając od 1 stycznia 2023r., z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony;
 • miejsce pracy: Warszawa, częściowo zdalnie;
 • wynagrodzenie w przedziale 5800-6500 brutto, w zależności od kompetencji i doświadczenia;
 • benefity pozapłacowe;
 • pracę w dynamicznym zespole nastawionym na realizację celów.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do 19 listopada 2022 r. włącznie za pomocą dostępnego poniżej formularza. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami_kandydatkami. 

Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności.

Informacje na temat oferowanego stanowiska pracy są udzielane wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: [email protected].

Biuro Stowarzyszenia Amnesty International nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Tematy