PRACA – Koordynator/ka projektów fundraisingowych

Zadania:

 • koordynacja i nadzór nad projektami fundraisingowymi Amnesty International w Polsce
 • współpraca z podmiotami i agencjami świadczącymi usługi fundraisingowe np. F2F, D2D, telemarketing, sprzedaż
 • inicjowanie nowych projektów fundraisingowych i innych form pozyskiwania funduszy
 • monitorowanie i raportowanie wyników poszczególnych projektów

Oczekiwania:

 • minimum 2 lata doświadczenia w pracy w fundraisingu dla organizacji NGO na stanowisku specjalisty lub wyższym
 • udokumentowane wyniki i wiedza w zakresie różnorodnych technik pozyskiwania Darczyńców i funduszy m.in. 1%, zbiórka publiczna, sprzedaż, telemarketing, major donors, fundraising online
 • mile widziane doświadczenie w koordynowaniu projektów marketingu bezpośredniego np.: F2F, D2D
 • doświadczenie w zakresie zarządzania projektami
 • umiejętność korzystania z systemu CRM/bazy danych, MS Excell
 • umiejętności szkoleniowe, doświadczenie w rekrutowaniu i motywowaniu pracowników
 • wykształcenie wyższe
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość sektora organizacji pozarządowych w Polsce

Oferujemy:

 • pracę w prestiżowej międzynarodowej organizacji
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • wynagrodzenie w przedziale 3000-4000 zł netto w zależności od wyników
 • pracę w entuzjastycznym i dynamicznym zespole nastawionym na realizację celów
 • szkolenia w kraju  i zagranicą

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie do 15 LIPCA 2014 CV i listu motywacyjnego na adres:
[email protected], tytuł wiadomości: “Koordynator/ka Projektów Fundraisingowych”.
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami
Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).