Praca: projekt edukacyjny skierowany do szkół

Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie m.in.:

 • obsługa administracyjna aktywności projektu
 • sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji projektu
 • prowadzenie monitoringu finansowego projektu
 • prowadzenie dokumentacji projektu

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów społecznych i/lub edukacyjnych
 • doświadczenie w rozliczaniu grantów
 • podstawowa znajomość przepisów dotyczących zasad księgowości i sprawozdawczości finansowej, w tym tworzenia budżetów i sprawozdań
 • znajomość pakietu Ms Office i Ms Excel
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość specyfiki pracy sektora organizacji pozarządowych

Zatrudnionej osobie oferujemy:

 • zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu (1/2 etatu) w ramach umowy o pracę na czas określony do 30 września 2016 r., po miesięcznym okresie próbnym
 • wynagrodzenie w wysokości ok. 1500 zł netto
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole, zmotywowanym na osiąganie celów
 • zdobycie doświadczenia w pracy w jednej z największych organizacji pozarządowych na świecie

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do 8 września 2014 na adres: rekrutacja(at)amnesty.org.pl, tytuł wiadomości: “Edukacja”.
Dziękujemy za nadesłanie aplikacji, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.
Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).
Rekrutacja jest prowadzona w ramach projektu “Stop Bullying! A human rights based approach to tackling discrimination in schools” współfinansowanego przez Komisję Europejską.