Poszukujemy osoby na zastępstwo menadżera_menadżerki działu edukacji i aktywizmu praw człowieka

Stowarzyszenie Amnesty International poszukuje osoby na zastępstwo menadżera_menadżerki działu edukacji i aktywizmu praw człowieka. Na zgłoszenia czekamy do 18 maja 2023.

Najważniejsze obowiązki:

 • Odpowiedzialność za realizację strategii oraz celów długoterminowych Stowarzyszenia w obszarze edukacji praw człowieka i aktywizmu.
 • Zarządzanie zespołem edukacji i aktywizmu, koordynacja pracy działu, nadzór w zakresie planowania, realizacji, rozliczania i raportowania działań.
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami partnerskimi, współpracownikami, mediami i innymi partnerami zewnętrznymi w zakresie realizacji oferty edukacyjnej i aktywistycznej Stowarzyszenia.
 • Prowadzenie bieżącego monitoringu merytorycznego i finansowego projektów prowadzonych przez dział edukacji i aktywizmu, w tym projektów finansowych ze środków publicznych.
 • Pozyskiwanie środków na działalność edukacyjną i aktywistyczną Stowarzyszenia.
 • Dbałość o rozwój osób zatrudnionych w dziale oraz o zrównoważoną pracę zespołu.

Wymagania:

 • Minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem i budżetem (minimum 300 000 rocznie).
 • Szeroka wiedza i doświadczenie w koordynacji projektów oraz współpracy z osobami i partnerami zewnętrznymi.
 • Wiedza w zakresie praw człowieka i kampanii Amnesty International.
 • Wykształcenie wyższe.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 • Doskonałe zdolności organizacyjne.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo w wymiarze pełnego etatu (na około rok).
 • Pracę w trybie hybrydowym w Biurze Stowarzyszenia w Warszawie.
 • Możliwość rozwoju, nauki oraz zdobywania doświadczenia w międzynarodowej organizacji działającej na rzecz obrony praw człowieka.
 • Pracę w zmotywowanym, entuzjastycznym i dynamicznym zespole.
 • Wynagrodzenie miesięczne w przedziale 7500-8800 zł brutto w zależności od kompetencji i doświadczenia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego (w języku polskim) do 18 maja 2023 r. na adres email: [email protected] Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatkami_kandydatami.

Informacje na temat oferowanego stanowiska pracy są udzielane wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: [email protected]

Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.