Prawa człowieka fundamentem polskiej Prezydencji

-Tajemnica państwowa nigdy nie może być usprawiedliwieniem odmowy prawa do rzetelnego procesu dla ofiar tortur i innych przypadków łamania praw człowieka – powiedział Nicolas Beger, Dyrektor biura Amnesty International ds. Instytucji Europejskich. – Prezydencja powinna się przyczynić do tego, aby polskie śledztwo w sprawie doniesień o istnieniu tajnego więzienia w Starych Kiejkutach stało się pozytywnym przykładem dla pozostałych krajów Unii Europejskiej. Oczekujemy, że Polska Prezydencja będzie w pełni współpracować z Parlamentem Europejskim w tym zakresie.
Amnesty International zwraca się również do Prezydencji z apelem o wywieranie presji na rząd Białorusi w celu uwolnienia wszystkich więźniów sumienia i zniesienia kary śmierci. Białoruś jest ostatnim krajem w Europie, w którym wciąż przeprowadzane są egzekucje.
– Działania na rzecz praw człowieka zawsze dotyczą konkretnych osób,- powiedziała Draginja Nadażdin, Dyrektorka Amnesty International Polska. -Unia Europejska musi dążyć do uwolnienia białoruskich więźniów sumienia takich jak Zmicer Daszkiewicz czy Andrzej Poczobut, aby pokazać zaangażowanie w ochronę praw człowieka nie tylko na świecie, ale również w Europie.
Po pierwszych trzech miesiącach Amnesty International oceni postęp w realizacji rekomendacji, a następnie przedstawi ewaluację końcową.