Procedury Specjalne ONZ zagrożone!

-Procedury Specjalne są głosem bezbronnych ofiar nadużyć-
Kofi Annan, 19 czerwca 2006
Procedury  Specjalne- to najbardziej innowacyjne, elastyczne i szybko reagujące ciało, jakie udało się utworzyć Narodom Zjednoczonym w celu ochrony i promocji praw człowieka. W ich skład wchodzą niezależni eksperci, Specjalni Sprawozdawcy oraz grupy robocze. Jednym ze Specjalnych Sprawozdawców był Tadeusz Mazowiecki. W latach 1992-1995 pełnił on swoją funkcję w Byłej Jugosławii.
Przez ponad 40 lat swojego funkcjonowania, Procedury Specjalne podkreślają konieczność interwencji w sprawy osób, których życie i nietykalność cielesna są zagrożone. Przyczyniają się do zapobiegania  stosowaniu tortur i  bezprawnych egzekucji. Podnoszą problem łamania praw człowieka podczas wojny z terroryzmem, rasizmu i przemocy wobec kobiet. Walczą o prawo do ochrony zdrowia, dostępu do żywności i godziwych warunków życia.
Działaj teraz!
Obecnie Rada Praw Człowieka NZ omawia propozycje zmian, jakie mają być wprowadzone w regulacjach dotyczących Specjalnych Procedur. Pomimo oczywistej potrzeby wzmocnienia tej instytucji, wiele państw członkowskich przedstawia propozycje, których przyjęcie sparaliżuje ich zdolność do efektywnego promowania i ochrony praw człowieka. Dlatego Amnesty International organizuje akcje poparcia dla Procedur Specjalnych.
Podpisz się pod petycją tutaj
Polska wersja petycji
My, niżej podpisani, wierzymy, że Procedury Specjalne są niezbędne dla Organizacji Narodów Zjednoczonych w kontynuowaniu jej wysiłku w promowaniu praw człowieka i zmierzaniu do ich pełnego przestrzegania wobec każdego na całym świecie. Dlatego wzywamy państwa-strony do utrzymania instytucji Procedur Specjalnych oraz do wprowadzenia zmian umacniających ich działanie w oparciu o dorobek przeszłości. Chcemy, by w ich ramach działali niezależni eksperci, mogący monitorować i szybko reagować na  wszystkie zgłoszenia naruszeń praw człowieka w każdej części świata. 
Tłum. Maja Hantulska