Program 10 punktów dla utworzenia mocnej i skutecznej Rady Praw Człowieka

Nowa Rada musi stanowić istotne usprawnienie działalności Narodów Zjednoczonych w dziedzinie promowania i ochrony  praw człowieka. Radzie musi zostać przyznany mandat pozwalający na nakładanie obowiązku poszanowania wszystkich praw człowieka we wszystkich państwach, bez jakichkolwiek przejawów dyskryminacji. Rada musi posiadać legitymizację, jak również podejmowane przez nią działania muszą zdobyć uznanie przez rządy, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, obywateli, a przede wszystkim ofiary pogwałcenia praw człowieka.

W celu utworzenia nowej Rady następujące kryteria muszą być wypełnione:

 

  • Rada Praw Człowieka musi stać się głównym organem Narodów Zjednoczonych, jeśli nie od razu to w przeciągu 5 lat. Taki status potwierdzi znaczącą pozycję praw człowieka jako jednego z filarów działania Narodów Zjednoczonych.
  • Mandat Rady Praw Człowieka musi pozwolić Radzie na podejmowanie działań w stosunku do każdej sytuacji związanej ze sferą obrony i promocji praw człowieka w dowolnym kraju, łącznie z poważnymi, zachodzącymi systematycznie lub aktualnie toczącymi się aktami przemocy, jak również w sytuacjach kryzysowych.
  • Rada powinna być ustanowiona jako organ stały regularnie zbierający się w ciągu roku, celem zapewnienia jej możliwości zajęcia się w trybie natychmiastowym i podjęcia działań przynoszącym wymierne skutki w stosunku do wszystkich sytuacji i spraw dotyczących wyżej wymienionych sytuacji.
  • Rada Praw Człowieka musi mieć możliwość dostarczania informacji i stanowienia zaleceń dla państw członkowskich oraz innych ciał Narodów Zjednoczonych, w tym Zgromadzenia Ogólnego, Rady Bezpieczeństwa, oraz Rady Społeczno-Gospodarczej.
  • System wyborczy obowiązujący w Radzie Praw Człowieka musi popierać członkostwo państw zaangażowanych w promocję i ochronę praw człowieka, a kraje kandydujące powinny publicznie deklarować swoje zaangażowanie w przestrzeganie praw człowieka odpowiednio wcześnie przed terminem wyborów. Należy wypracować odpowiednie metody do zapewnienia autentycznych wyborów, opartych na zasadzie konkurencji. Na przykład, musi przestać obowiązywać idea „czystych państw” (w zamian należałoby wprowadzić zasadę zgłaszania większej ilości kandydatów niż stanowisk dla każdej grupy regionalnej), a miejsce w Radzie powinno przypadać państwom, które zdobyły głosy dwóch-trzecich większości Zgromadzenia Ogólnego.
  • Członkostwo w Radzie Praw Człowieka musi być dostępne dla wszystkich członków  Organizacji Narodów Zjednoczonych, a system wyborczy powinien brać pod uwagę konieczność właściwej reprezentacji regionalnej. Jeśli zasada regionalnych „czystych państw” będzie nadal dopuszczana, zasady członkostwa w Radzie Praw Człowieka powinny być ograniczone przynajmniej rocznym wcześniejszym zawieszeniem członkostwa na końcu każdej kadencji.
  • Rada Praw Człowieka musi zachować istniejących niezależnych ekspertów działających w ramach procedur specjalnych (Special Procedures), oraz całkowicie zintegrować płynące od nich informacje i analizy w  obradowanie i proces podejmowania decyzji przez Radę.
  • Rada Praw Człowieka musi zachować zasady uczestnictwa organizacji pozarządowych, opierając się na Artykule 71 Karty Narodów Zjednoczonych oraz na praktykach stosowanych w Komisji Praw Człowieka
  • Powstaniu Rady Praw Człowieka muszą towarzyszyć oddzielne środki finansowe, potrzebne Radzie do wypełnienia jej mandatu
  • Rada Praw Człowieka musi być gotowa zebrać się pod koniec lutego 2006r.

Tematy