Program spotkania Zarządu

10.00 -11.00 Strategia 2016-2019, Informacja o wynikach pracy
Komitetu Strategicznego ze stycznia 2015 r.
11.00 – 12.00 Audyt wewnętrzny Informacja o wynikach audyty strukturalnego
12.00 – 12.45 Governance Report Informacja o działaniach podejmowanych w
ruchu międzynarodowym
12.45 – 13.00 przerwa
13.00 -13.30 Komitet Nominacyjny Przyjęcia finalnego kształtu komitetu
13.30 – 14.00 Aktualizacja dt. Pracy nad strategią Przekazanie
informacji o sytuacji w ruch międzynarodowym.
14.00 -14.15 Monitoring ryzyk Monitoring ryzyk ujętych w ramacha
przyjętych na grudniowym spotkaniu Zarządu
14.15 – 14.45 Raport dt. działań operacyjnych, Omówienie obecnej sytuacji
finansowej stowarzyszenia,
po 14.45 Inne sprawy