Protokół z posiedzenie Zarządu 09.09.07

Obecni:
Zarząd: Zuzanna Kulińska, Maciej Fagasiński, Michał Pawlęga, Monika Szreder, Anna Dzierzgowska
Dyrektorka Stowarzyszenia: Draginja Nadażdin
Komisja Rewizyjna: Małgorzata Gajdemska 
1. Przyjęcie porządku spotkania
Przyjęto następujący porządek spotkania:
1. Przyjęcie porządku spotkania
2. Informacja o stanie członkostwa i biura
3. Raport z przebiegu akcji letniej
4. Fundraising, rezultaty, stan finansów
5. Decyzje ICM
6. Maraton Pisania Listów 2007
7. Komisja Rewizyjna
8. Wyjazdy planowane
9. Sprawy różne 
2. Informacja o stanie członkostwa i biura
Informacja o stanie członkostwa:
Liczba członków i członkiń towarzyszenia – 2668 osób.
Grup lokalnych: 14, Grup Szkolnych: 62 
Zarząd otrzymał listę 147 osób, zainteresowanych wstąpieniem do Stowarzyszenia.

Uchwała 01/09/07

Zarząd jednogłośnie podejmuje uchwałę o przyjęciu czterdziestu siedmiu nowych członków i członkiń (nazwiska wg złączonej listy). 
Dyrektorka Stowarzyszenia przekazała Zarządowi i informacje o sytuacji w biurze:
– Jacek Białas zakończył urlop i z powrotem objął swoje stanowisko pracy.
– Zarząd zapoznał się z propozycją nowego zakresu obowiązków asystentki biura i zaopiniował go pozytywnie.
– zgodnie z ustaleniami audytu, w biurze organizowane będą comiesięczne, otwarte spotkania/szkolenia, dotyczące różnych kwestii związanych z prawami człowieka; osoba odpowiedzialna: koordynator kampanii. 
Zarząd przedyskutował agendę planowanego spotkania zarządu z pracownikami i pracownicami biura. Ustalono, że wiodącym tematem spotkania powinny być decyzje ICM-u i dyskusja nad znaczeniem tych decyzji dla strategii komunikacji polskiej sekcji.  
3. Raport z przebiegu akcji letniej
Akcja letnia -Pisz, dopóki nie uwolnisz wszystkich- zorganizowana została we współpracy z firmą TBWA.
Umowa z TBWA obejmowała reklamy prasowe, plakaty, które przez miesiąc pokazywane były w Warszawie i Krakowie, -studnie-.
Rozpoczęcie – 10 sierpnia; bardzo dobrze nagłośnione.
W ramach kampanii powstała specjalna strona internetowa; w sierpniu stowarzyszenie odnotowało radykalny wzrost liczby wejść na stronę.
Pokrycie medialne – kampania w gazetach: Newsweek. Przekrój (reklama zapowiadana we wrześniu), Agora obiecuje reklamę w którymś ze swoich pism: Gazeta Wyborcza, Wysokie Obcasy albo Metro; zapowiedziane są także plakaty w kilku innych pismach (np. Activist).
Kampania nie kończy się; przewidziana jest aktualizacja danych, dotyczących więźniów, będą też nowe sprawy na stronie; główny nacisk – działania na rzecz tych konkretnych osób, aż do ich uwolnienia. 
Druga akcja letnia dotyczyła Darfuru; nie była to zaplanowana kampania, lecz raczej reakcja na konkretną sytuację. Wojtek Makowski zorganizował akcję na Przystanku Woodstock, która z kolei wywołała duży oddźwięk w mediach. Firma Saatchi&Saatchi zaproponowała nam współpracę, przygotowała spot radiowy. Spot jest już nadawany w lokalnych radiostacjach (Lublin, Kędzieżyn Koźle), będzie także w TOK-FM, może w Trójce. Powstaje strona, poświęcona Darfurowi. Na 16 września (światowy dzień na rzecz Darfuru) planowane są akcje grup lokalnych – trwa przygotowywanie materiałów.
Zaplanowane zostały także minikonferencje; zostaliśmy zaproszeni o udziału w konferencji, organizowanej 19 września w Agorze oraz 9 listopada na UW. 
4. Fundraising, rezultaty, stan finansów
Program DDC:
wskaźniki – liczba podpisów na godzinę, średnia wpłata – wciąż odpowiednia; natomiast – również nieustający problem z rekrutowaniem ludzi.
Zaplanowana już została ewaluacja projektu. 
Strategia finansowa:
W tym roku Stowarzyszenie powinno raczej oszczędzać.
W przyszłym roku natomiast warto postarać się o przeznaczenie części środków na to, żeby zainwestować w działania fundraisingowe.
Strategicznie – zarząd rekomenduje, żeby, w momencie, w którym Stowarzyszenie będzie dysponowało wolnymi środkami, dążyć do tworzenia rezerwy finansowej. 
Fundraising – zacieśnia się współpraca koordynator kampanii – fundraiserka; równocześnie Magda Sadłowska opracowuje różnorodne formy docierania do indywidualnych donorów.  
Działalność gospodarcza:
Dyrektorka Stowarzyszenie przekazała zarządowi opracowane przez Magdę Sadłowską rekomendacje, dotyczące -za i przeciw- podjęcia decyzji o prowadzeniu przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej.
Zarząd przedyskutował te rekomendacje; ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta, ustalono natomiast, że do 20 września  należy przeanalizować plusy i minusy ewentualnej decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej; do końca września powinien też powstać biznes-plan, który pozwoli na podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej w oparciu o dane finansowe.  
5. Decyzje ICM
Zuzanna Kulińska i Draginja Nadażdin przedstawiły Zarządowi informacje na temat przebiegu i decyzji Spotkania Rady Międzynarodowej w Meksyku.
Patrz: załączona prezentacja.  
6. Maraton Pisania Listów 2007
Trwają poszukiwania agencji reklamowej, która pomoże w obsłudze Maratonu. 
7. Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna prosi Zarząd o bardziej konkretne informacje w protokołach. 
8. Wyjazdy planowane
10 września – Draginja Nadażdin jedzie do Amsterdamu na spotkanie z kilkoma dyrektorami europejskich sekcji (odbywające się – dla oszczędności – na lotnisku); temat: renditions i możliwość zrobienia małej kampanii na ten temat w ramach Europy.
23-28 września – Draginja Nadażdin – Londyn, wprowadzenie w sposób pracy IS..
19-25 września – najprawdopodobniej Kaja Kulesza – Bruksela.
Październik – sekcja irlandzka zaprasza na swoje walne; nasza sekcja musiałaby pokryć koszty podróży. 
9. Sprawy różne
– PR i aktywizm – dwie opracowywane obecnie strategie:
elementem wdrażania strategii aktywizmu była kampania letnia (umożliwia -zaadoptowanie- konkretnego więźnia);
ponadto na listopad planowany jest trzydniowy Obóz Praw Człowieka.
– Kinga Dąbrowska została dokooptowana do Zarządu EU Office.
Została również członkinią Komitetu (MAC), który ma mediować w sprawach ew. konfliktów między sekcjami/strukturami a IS.
– sprawa dnia przeciwko Karze Śmierci – AI prowadzi obecnie lobbying na rzecz przyjęcia przez ONZ moratorium na stosowanie kary śmierci;
– Michał Pawlęga proponuje szkolenie dotyczące funduszy, grantów, zarządzania projektami: docelowo – w grupie szkoleniowej znalazłyby się 3 organizacje: AI, Lambda, Zieloni i ich nowa fundacja.  
Kolejne spotkanie zarządu połączone ze szkoleniem na temat współpracy zarząd-dyrektor zaplanowane zostało na ostatni weekend października (27-28). 
Protokół sporządziła Anna Dzierzgowska

Tematy