Przyszłość Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Przedmiotem Konferencji będą wyzwania stojące przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz realizacja Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i wyroków Trybunału na poziomie krajowym.
Amnesty International, od początku prac nad reformą systemu Konwencji, apeluje do państw członkowskich Rady Europy, aby podjęły działania w kierunku wzmocnienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i zagwarantowania mu wsparcia niezbędnego do wypełniania swojej fundamentalnej dla ochrony praw jednostki roli.
– Trybunał jest jednym z najbardziej skutecznych mechanizmów ochrony praw człowieka na świecie i często pozostaje ostatnią deską ratunku dla wielu Europejczyków, którzy dochodzą sprawiedliwości po naruszeniach ich praw, dlatego tak ważne jest jego wzmocnienie – powiedziała Draginja Nadaždin, Dyrektorka Amnesty International Polska.
Kilkadziesiąt organizacji z Europy Centralnej i Wschodniej wystosowało list otwarty do uczestników i uczestniczek konferencji, w którym apeluje o zachowanie silnej pozycji Trybunału jako gwaranta skutecznego systemu ochrony praw człowieka. Stanowisko dostępne jest tutaj: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/04/Future_ECHR.pdf

Europejski Trybunał Praw Człowieka Fot. CherryX / Wikipedia / CC BY-SA