Rekrutacja szkół do projektu "Prawa człowieka: TERAZ!" To jest w Twoich rękach"

logo1Projekt ma na celu wsparcie szkoły w lepszej realizacji podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie opracowywania przez uczniów projektów uczniowskich, promocji wolontariatu i współpracy w społeczności szkolnej.
Przygotowany dla szkoły program umożliwi grupie uczniów przejście kolejnych etapów pracy metodą projektu: od identyfikacji problemu w społeczności lokalnej/szkolnej, przez zdobycie umiejętności formułowania celów, planowania działań, współpracy w grupie aż do wcielenia w życie własnego projektu uczniowskiego. Nauczyciel opiekun grupy otrzyma niezbędne wsparcie merytoryczne i techniczne.
Działania służące realizacji celu:
1.  Kurs e-learningowy dla uczniów: ta część realizowana jest przez Internet; uczniowie co tydzień otrzymują nowe materiały edukacyjne składające się na 1 wirtualną lekcję.
2.  Scenariusze zajęć dla nauczycieli: 12 scenariuszy, które można realizować przez 12 tygodni, ale też rzadziej w większych blokach tematycznych.
3.  Warsztaty dla grupy uczniów: animatora/ki AI poprowadzi 3 warsztaty dla uczniów  oraz będzie pomagać szkole – nauczycielowi i uczniom – w realizacji programu.
Kiedy można przystąpić do programu
Realizacja programu zajmuje ok. 1 semestr (najbardziej optymalne rozłożenie programu: 12 tygodni) – można więc do niego przystąpić we wrześniu/październiku 2012 r. lub w lutym/marcu 2013 r.
Projekt jest adresowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Udział w nim jest bezpłatny. Zakładana liczebność grup 5-12 os.
Więcej informacji na stronie: www.prawaczlowiekateraz.pl. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorką projektu Weroniką Rokicka: [email protected]

Tematy