Rita Mahato, NEPAL

Obrończyni praw człowieka Ricie Mahato grożono śmiercią, gwałtem i porwaniem w związku z jej pracą na rzecz kobiet, które były ofiarami przemocy. Rita Mahato jest doradczynią ds. zdrowia w Centrum Integracyjnym Kobiet (Women-s Rehabilitation Centre, WOREC), które zostało zaatakowane przez mężczyzn z wioski sprzeciwiających się działalności ośrodka. Policja nie zapewniła Ricie ochrony ani nie przeprowadziła śledztwa w sprawie gróźb. Kobieta obawia się o swoje życie.
WOREC, w którym pracuje Rita Mahato, to część Komitetu na rzecz Rozwoju Bastipur – wsi w dystrykcie Siraha w Nepalu. Działalność Rity Mahato polega na dokumentowaniu przypadków przemocy wobec kobiet. Zgłasza te sprawy na policję przyczyniając się do aresztowań sprawców.
W lipcu 2007 roku grupa 60-70 mężczyzn wtargnęła do siedziby WOREC, grożąc Ricie Mahato i innym pracowniczkom ośrodka gwałtem i śmiercią oraz żądając, żeby opuściły one wioskę w ciągu pięciu dni. W tym samym miesiącu około 20 osób obrzuciło biuro WOREC cegłami. Kiedy pracownicy Centrum wyszli na zewnątrz, aby porozumieć się z atakującymi, przez kolejne 2 godziny rzucano w ich kierunku cegły, po czym napastnicy uciekli.
Mimo zgłoszenia tych incydentów i zażądania ochrony, policja nie podjęła żadnych działań.
Rita Mahato w dalszym ciągu otrzymuje groźby i jest dyskryminowana w z powodu swojej pracy dla WOREC. Powiedziano jej, że kobieta bez wykształcenia nie powinna wykonywać pracy mężczyzny, a mężczyźni, jeśli chcą, mogą siłą wrócić kobiety na ich należyte miejsce. Rita Mahato czuje się zagrożona i obawia się o swoje życie, ale nieprzerwanie działa na rzecz obrony praw kobiet.
Prosimy o wysyłanie apeli do Generalnego Inspektoratu Policji, wzywających:

  • do wprowadzenia w życie rozwiązań prawnych, które pozwolą Ricie Mahato kontynuować jej działalność bez strachu przed odwetem;
  • do opracowania krajowego planu działania w celu wprowadzenia w życie Deklaracji NZ, pozwalającej obrońcom praw człowieka wykonywać swoją działalność bez strachu przed odwetem.

Adresat apeli:

Generalny Inspektor Policji
Inspector General of Police
Ramesh Chand Thakuri
Police Headquarters
GPO Box 407
Naxal
Kathmandu
Nepal
Tel +977 1 4412432
Fax +977 1 4 415 593 lub 594
Email [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Inspektorze Generalny / Dear Inspector General
List możesz przesłać również za pośrednictwem najbliższej Ambasady Nepalu:
Ambasada Królestwa Nepalu
Guerickestrasse 27 – II piętro
D-10587 Berlin-Charlottenburg
tel. (0-0 49 30) 343 599 20
fax (0-0 49 30) 343 599 06
e-mail: [email protected]
Internet www.nepalembassy-germany.com
Napisz list wsparcia do Rity Mahato!
Przykładowa wiadomość:
I am writing to express my solidarity with you and your colleagues at WOREC. I wish you strength and hope in your courageous attempts to defend women in Nepal who have suffered acts of violence. We are writing to the Police Headquarters urging them to ensure your safety and to develop a national plan of action to enable human rights defenders to carry out their legitimate work without fear of reprisals.
[Piszę, żeby wyrazić swoją solidarność z Tobą i Twymi współpracowniczkami z WOREC. Życzę Ci siły, nadziei i odwagi w walce o prawa kobiet które dotknięte SA aktami przemocy i prześladowania. Piszemy do siedziby Głównej Policji, aby zagwarantowali bezpieczeństwo i rozwój ogólnokrajowego planu pozwalającego obrońcom praw człowieka wykonywać swoją pracę bez strachu przed odwetem.]
Pamiętaj też o urodzinach Rity Mahato (8 sierpnia).
Pocztówki i listy z wyrazami solidarności można wysyłać na adres:
WOREC
P. O. Box 13233
Balkumari, Lalitpur
Nepal