Ruszamy z nowym projektem “Odkryj Siłę Praw Człowieka”!

Niniejszy projekt jest naturalną kontynuacją działań projektu -Prawa człowieka – Edukacja Działanie- prowadzonego przez Stowarzyszenie Amnesty International w latach 2002-2009, który był nastawiony na budowanie świadomości w zakresie praw człowieka. Teraz chcemy zachęcać młodych ludzi do poczynienia kolejnego kroku – do kształtowania chęci korzystania z przynależnych im praw człowieka i nabywania umiejętności reagowania na przypadki ich łamania.
Polacy często nie znają i nie korzystają ze swoich praw i wolności obywatelskich, nie wiedzą z jakich narzędzi skorzystać w sytuacji, gdy ich prawa zostały naruszone.
Szkoła nie w pełni sprawdza się jako źródło wiedzy i umiejętności obywatelskich. Słabością istniejących programów jest ich nieregularny tryb, spontaniczność, niedostatek materiałów szkoleniowych, a także brak wypracowanego i sprawdzonego programu kształcenia. Przeważa nadal podejście encyklopedyczne, a główny przedmiot odpowiedzialny za wychowanie obywateli -wiedza o społeczeństwie- nie spełnia wymogów, jeśli chodzi o kształtowanie proobywatelskich i prodemokratycznych postaw i umiejętności.
W ramach nowego projektu Odkryj Siłę Praw Człowieka:
do końca 2010 r.:
–  grupa ekspertek i ekspertów stworzy nowoczesny materiał edukacyjny (seria scenariuszy do wykorzystania podczas lekcji, szkoleń, zajęć oraz materiał multimedialny),
od stycznia do czerwca 2011r.:
–  odbędzie się cykl szkoleń ogólnopolskich i regionalnych podczas których trenerki i trenerzy Amnesty International przeszkolą edukatorki i edukatorów AI z 12 lokalnych zespołów edukacyjnych, którzy następnie poprowadzą w regionach szkolenia dla nauczycielek/nauczycieli, pedagożek/pegadogów, trenerek/trenerów z innych organizacji pozarządoweych, młodzieży szkolnej oraz innych beneficjentów,
– grupa nauczycielek/nauczycieli, pedagożek/pegadogów, edukatorek/edukatorów, trenerek/trenerów ngo dostanie wyposażona w umiejętność efektywnego przekazywanie wiedzy z dziedziny korzystania z praw człowieka oraz wsparta profesjonalnymi i nowoczesnymi materiałami edukacyjnymi,
– grupa młodzieży szkolnej zostanie wyposażona w umiejętność korzystania ze swoich praw i ich obrony w sytuacji naruszenia,
– zostanie stworzona strona internetowa projektu promująca i rozpowszechniająca stworzone materiały edukacyjne, dzięki którym praca z młodzieżą na rzecz edukacji praw człowieka będzie bardziej efektywna i atrakcyjna.
Projekt będzie trwał od lipca 2010 do końca czerwca 2011r.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Tematy