Rząd Słowacji zobowiązuje się do zaprzestania segregacji w systemie edukacyjnym

Zobowiązanie słowackiego rządu oznacza, że etniczna segregacja w systemie edukacji jest poważnym problemem i stanowi pierwszy krok do zakończenia wieloletniej dyskryminacji i segregacji dzieci romskich skazanych do tej pory na Słowacji na gorszą edukację.
Realizacja planu będzie wymagać silnych i konkretnych środków podejmowanych w celu wzmocnienia struktur prawnych wokół zakazu dyskryminacji i segregacji, które już teraz stanowią część słowackich ustaw związanych z edukacją i walką z dyskryminacją.
Konkretne kroki w celu egzekwowania zakazu segregacji obejmują również upoważnienie Inspektoratu Szkół Państwowych do wypełnienia zobowiązań związanych z prawami człowieka w celu zapobiegania, zakazywania i usuwania segregacji, poprzez zastosowanie odpowiednich metod, w tym zapewnienie wyraźnych i szczegółowych wskazówek oraz trybów postępowania w celu identyfikacji, monitorowania i zwalczania rzeczywistej segregacji.
Będzie to również wymagało systematycznego zbierania danych statystycznych na temat edukacji dzielonej ze względu na płeć oraz pochodzenie etniczne, o co Słowacja była już proszona kilkukrotnie przez międzynarodowe i lokalne instytucje zajmujące się obroną praw człowieka, takie jak Komitet ds. Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej oraz Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji.
Amnesty International prowadzi od 2007 roku kampanię przeciwko segregacji w edukacji romskich dzieci na Słowacji. Organizacja będzie nadal kontrolować wysiłki rządowe związane z określonym przez niego zobowiązaniem, oraz prowadzić kampanię w celu uzyskania podjęcia konkretnych środków, aby zapewnić, by romskie dzieci mogły w tym kraju cieszyć się prawem do edukacji wolnej od dyskryminacji.
Tło sytuacji
Tysiące romskich dzieci na Słowacji jest umieszczanych w specjalnych szkołach i klasach przeznaczonych dla uczniów z -lekkim upośledzeniem umysłowym- lub w zwykłych szkołach, w których obowiązuje segregacja etniczna, a edukacja odbywa się na obniżonym poziomie. To narusza nie tylko ich prawo do edukacji wolnej od dyskryminacji, ale na dłuższą metę pozbawia je wielu różnych praw człowieka, w tym prawa do zdrowia, pracy i swobody wypowiedzi. Ustrojowe naruszenia prawa do edukacji uniemożliwiają Romom na Słowacji pełny udział w społeczeństwie oraz zamykają ich w kręgu biedy i marginalizacji.
Tłumaczył Bartek Kumanek