Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uznał zastrzyki śmiertelne, używane do wykonywania egzekucji za zgodne z konstytucją

Egzekucje w USA zostały zawieszone w sierpniu 2007 roku w oczekiwaniu na decyzje Sądu Najwyższego. Większość z 36 stanów, w których wykonywana jest kara śmierci oraz Rząd Federalny, używają tej samej kombinacji trzech składników, co stan Kentucky w celu znieczulenia, sparaliżowania oraz uśmiercenia więźnia skazanego prawomocnym wyrokiem.
Urzędnicy wielu stanów, m.in. Florydy, Georgii, Arizony i Ohio już zasugerowali, iż decyzja znana pod kryptonimem Baze v. Rees, powinna doprowadzić do szybkiego przywrócenia egzekucji w prawie stanowym. Prawdopodobieństwo wyznaczenia kolejnych egzekucji, w stanach takich jak Texas i Alabama, jest bardzo wysokie.
Amnesty International sprzeciwia się karze śmierci we wszystkich zasądzonych przypadkach – bezwarunkowo, bez względu na metodę wybraną do uśmiercenia skazańca. Stowarzyszenie uznaje, iż nie istnieje zjawisko ludzkiego, sprawiedliwego, wiarygodnego lub użytecznego systemu kary śmierci. Sędzia Główny Roberts przyznał, iż w przyszłości zawieszenie wykonania egzekucji z użyciem zastrzyku śmiertelnego będzie zagwarantowane tylko wtedy, gdy -skazaniec wykaże, iż protokół dotyczący zaaplikowania śmiertelnej dawki stwarza wyraźne ryzyko dojmującego bólu fizycznego.-
-Skazaniec musi wykazać, iż ryzyko jest naprawdę wysokie w porównaniu z innymi znanymi metodami.-
Sędzia Stevens, biorący udział w ogłoszeniu wyroku, napisał jednak, iż według niego decyzja Sądu Najwyższego zakończy debatę nad zastrzykami śmiertelnymi, stanowiącymi jeden ze sposobów uśmiercania.
-Teraz widzę, że tak się nie stanie- – stwierdził. Dodał, iż był przekonany, że sprawa ta wywoła publiczna debatę o karze śmierci.
Sędzia Stevens napisał, iż z własnego doświadczenia wnioskuje, że -kara śmierci jest bezsensownym i niepotrzebnym pozbawianiem życia z marginalnymi zaledwie przypadkami słusznych egzekucji, przyczyniającymi się do utrzymania porządku społecznego. Kara, będąca tak znikomą korzyścią dla państwa, jest przesadzona i okrutna.-
W podobnym tonie wypowiadał się Sędzia Breyer i wskazywał na większe problemy dotyczące kary śmierci, wykraczające poza jakiekolwiek ryzyko związane ze stosowaniem zastrzyków śmiertelnych:
-Kara śmierci sama w sobie zawsze stwarza poważne ryzyko uśmiercenia niewinnej osoby, kierowania się przy wydawaniu wyroku osobista niechęcią (mówię tu np. o kolorze skóry ofiary), skazania winnych na wieloletnie oczekiwanie na egzekucję w celi śmierci- Jednak osądzanie zasadności kary śmierci nie należy do nas.-
Sędzia Stevens wskazał, iż ryzyko uśmiercenia niewinnej osoby -może zostać całkowicie wyeliminowane- tylko przez zniesienie kary śmierci.
Amnesty International kładzie nacisk na fakt, iż zniesienie kary śmierci oznacza porzucenie destruktywnej, pozornie słusznej oraz stwarzającej podziały polityki publicznej, która i tak nie kieruje się ogólnie przyjętymi wartościami. Dowodem na to jest rezolucja Narodów Zjednoczonych z końca 2007 roku, wzywająca wszystkie kraje do wydania moratorium na karę śmierci.
Stowarzyszenie odwołało się do słów Sędziego Stevensa w sprawie Baze v. Rees: -Zabijanie usankcjonowane przez państwo staje się coraz bardziej anachroniczne.-
Tłumaczyła Dagmara Łata