Sprawozdanie z III spotkania Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie z III spotkania Komisji Rewizyjnej

 

W dniu 6 maja 2006 r. w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. W posiedzeniu wzięli udział: Ewa Alicja Bajbak, Zuzanna Kulińska i Marcin Komosa.

 

  1. Komisja Rewizyjna przyjęła nowy regulamin swojego funkcjonowania. Wchodzi on w życie z dniem uchwalenia.
  2. Komisja Rewizyjna wybrała na swą przewodniczącą Zuzannę Kulińską. Będzie ona sprawować funkcję do końca obecnej kadencji Komisji..

 

Protokół sporządził: Marcin Komosa

Tematy