Stanowcze “nie” dla kary śmierci

Kara śmierci jest okrutna, nieludzka i poniżająca a jej stosowanie nie jest niczym innym, jak zabójstwem w akcie zemsty i godzi w istotę człowieczeństwa. Badania kryminologiczne wykazały ponad wszelką wątpliwość, że jej stosowanie nie odstrasza kolejnych przestępców od popełniania zbrodni. Kara śmierci nie uchroni nas od tragedii jak ta, która miała miejsce w Norwegii.

Jedynym krajem stosującym karę śmierci w Europie jest Białoruś. W ostatnich dniach doszło w tym kraju do wykonania dwóch egzekucji. Egzekucje potępił Sekretarz Generalny Rady Europy Thorbj-rn Jagland, Wysoki przedstawiciel UE ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Catherine Ashton a Komitet Praw Człowieka ONZ uznał wykonanie wyroków za pogwałcenie międzynarodowych zobowiązań Białorusi.

Polska, która obecnie przewodniczy Unii Europejskiej i angażuje się na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi, nie wydała dotąd w tej sprawie żadnego oświadczenia.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat, 31 krajów wykreśliło karę śmierci ze swoich kodeksów karnych lub przestało ją stosować w praktyce. W 2010 Zgromadzenie Ogólne ONZ po raz kolejny wezwało do globalnego moratorium na wykonywanie kary śmierci. Rezolucję w tej sprawie poparła rekordowa ilość krajów (109). W 2011 roku Illinois, jako 16. stan USA zrezygnował ze stosowania kary śmierci.

Przypominamy, że Polska do dziś nie ratyfikowała Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Protokołu nr 13 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Brak ostatecznej ratyfikacji powoduje, że kara śmierci może być przywrócona w warunkach wojny. Amnesty International oraz grupa -Horyzont przeciw karze śmierci- wzywają do jak najszybszej ratyfikacji obu protokołów.

W imieniu Amnesty International Polska
Draginja Nadażdin, Dyrektorka
Beata Oleksy-Sanocka, Menadżerka Działu Programowego

W imieniu grupy -Horyzont – przeciw karze śmierci-
Halina Bortnowska
Maciej Sopyło