Stany Zjednoczone muszą zbadać sprawę łamania praw Omara Khadra

W poniedziałek rano Omar Khadr przyznał się do zarzutów popełnienia -zbrodni wojennej-, w tym zarzutu morderstwa za rzekome rzucenie granatem, w wyniku czego śmierć poniósł żołnierz amerykański. Przez osiem i pół roku przebywał on w amerykańskim areszcie wojskowym, od końca lipca 2002 roku, kiedy w wieku 15 lat został zatrzymany w Afganistanie.
-Proces w sprawie Omara Khadra dobiega końca, jednak na władzach Stanów Zjednoczonych nadal ciąży obowiązek wyjaśnienia, czy stał się on ofiarą łamania praw człowieka-, mówi Rob Freer, researcher Amnesty International.
-Władze USA zlekceważyły obowiązujące międzynarodowe standardy traktowania dzieci. Omar Khadr w momencie aresztowania, czyli osiem lat temu, był bowiem jeszcze dzieckiem-.
Przyznanie się do winy to wynik porozumienia między Omarem Khadrem, jego prawnikami i władzami Stanów Zjednoczonych. Jak donosi Pentagon po dzisiejszym przesłuchaniu Omara Khadra sędzia wojskowy zaakceptował jego orzeczenie, w rezultacie już jutro rozpocznie się rozprawa, na której wydany zostanie wyrok. Szczegóły porozumienia nie zostały jeszcze upublicznione. Jak udało się jednak ustalić Omar Khadr zostanie prawdopodobnie skazany na osiem lat pozbawienia wolności. Porozumienie to ma również zapewnić mu nadzorowany przez USA transfer do Kanady, gdzie ma odbyć pozostałe siedem lat wyroku.
Władze USA nie uznały również, że sprawa ta podlega Protokołowi fakultatywnemu do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne. Omar Khadr wielokrotnie twierdził, że techniki przesłuchania, które na nim stosowano, warunki, w których przebywał oraz okrutne i nieludzkie traktowanie były dla niego istną torturą.
-Stany Zjednoczone muszą zlikwidować komisje wojskowe, a każdy więzień Guantanamo, który ma zostać oskarżony powinien mieć prawo do procesu w cywilnym sądzie federalnym zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawiedliwego procesu. Wszystkich więźniów, których władze Stanów Zjednoczonych nie zamierzają postawić w stan oskarżenia, powinno się natychmiast uwolnić-, mówi Rob Freer.
-Porozumienie, na mocy którego Omar Khadr przyznał się do winy nie zmienia faktu, że system wojskowych komisji znacznie odbiega od międzynarodowych standardów sprawiedliwego procesu-, mówi Rob Freer.
Panel ekspertów ONZ nadzorujący wdrażanie Konwencji o prawach dziecka wezwał Stany Zjednoczone i Somalię do ratyfikowania tego traktatu. Są to jedyne państwa, które jeszcze tego nie zrobiły.
Więcej informacji na temat sprawy Khadra:
USA: Denying human rights, failing justice: Omar Khadr’s military commission trial set to start at Guantánamo, 11 August 2010,
Canada: Supreme Court of Canada rules that Canadian authorities violated Omar Khadr-s rights; fails to order effective remedy, 29 January 2010,
USA: In whose best interests- Omar Khadr, child -enemy combatant- facing military commission, 16 April 2008.
Tłumaczyła: Luiza Bielińska