Stowarzyszenie Amnesty International poszukuje osoby na stanowisko Koordynatora / Koordynatorki ds. Programowych.

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało między innymi:

– Koordynacja działań edukacyjnych, medialnych oraz kampanijnych w zakresie planowania, realizacji, rozliczania i raportowania
– Ustalanie priorytetów i zasad współpracy w ramach działań programowych
– Raportowanie działań programowych do Dyrektora/Dyrektorki Stowarzyszenia
– Zarządzanie i monitorowanie efektów pracy zespołu ds. programowych

Wymagania konieczne:
– wykształcenie wyższe;
– minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe
– bardzo dobra znajomość problematyki praw człowieka
– Znajomość organizacji pozarządowych i międzyrządowych zajmujących się prawami człowieka
– Doświadczenie w zarządzaniu grupą pracowników
– Silna motywacja do pracy, odpowiedzialność i samodzielność
– Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
– Terminowość
– Wysokie kompetencje komunikacyjne w mowie i piśmie

Wymagania pożądane:
– Doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu kampanii społecznych
– Doświadczenie w opracowywaniu, realizacji i rozliczaniu projektów
– Doświadczenie w pracy z wolontariuszami
– Zainteresowanie problematyką praw człowieka i równości
Zatrudnionej osobie oferujemy:
zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze: pełny etat;
pracę w zmotywowanym , dynamicznym zespole, zdobycie doświadczenia w pracy w jednej z największych organizacji pozarządowych na świecie.
 
Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności.
Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu (w języku polskim) oraz listu motywacyjnego (w języku polskim)  na adres [email protected] do 20 grudnia 2008 roku.
W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).
Informacje na temat oferowanego stanowiska pracy są udzielane wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: [email protected]

Tematy