Sudan: Kto odpowie za zbrodnie?

Międzynarodowy Trybunał  Karny jest w stanie sądzić zaledwie garstkę odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Rada Bezpieczeństwa ONZ, wraz z międzynarodową społecznością, powinna wspierać całkowitą reformę sudańskiego systemu sądownictwa, aby umożliwić oskarżenie wszystkich przestępców w Darfurze w zgodzie z międzynarodowym prawem humanitarnym i prawami człowieka.

 

Prawo ofiar i ich rodzin do poznania prawdy i wymierzenia sprawiedliwości jest niezwykle istotnym elementem procesu pokojowego  i pojednania w Sudanie. Aby pokój między południową a północną częścią Sudanu był trwały i aby położyć kres pogwałceniu praw człowieka w przypadku cywili z Darfuru, odpowiedzialni za zbrodnie, uznane za najcięższe przez prawo międzynarodowe, powinni zostać postawieni przed sądem, stwierdziła dzisiaj Amnesty International w nowym raporcie Sudan :Kto odpowie za zbrodnie-

 

Mieszkańcy Darfuru nadal narażają życie aby ujawnić zbrodnie i znaleźć sposób zadośćuczynienia za winy, jakich dopuszczono się pogwałcając tym samym prawa człowieka. W Nuba Mountains  społeczeństwo Sudanu ma nadzieję, że pokój pozwoli na odkrycie prawdy dotyczącej tajemniczych zniknięć ich bliskich i przyjaciół. Społeczność Bahr-el-Ghazal, na której praktykowano handel ludźmi, wyraża swoje pragnienie, aby winni zostali osądzeni, a ofiary otrzymały godziwe zadośćuczynienie. Prawnicy z północy kraju czekają na zniesienie prawodawstwa stanu wyjątkowego, które blokuje setki pozwów za stosowanie tortur, aby pomóc swoim klientom domagającym się sprawiedliwości, na którą zasługują. Na południu Sudanu zaś, wiele osób obawia się przyszłych działań milicji, która zachowuje się jakby była bezkarna.

 

Rząd Sudanu i Sudański Ludowy Ruch Wyzwoleńczy (SPLM), strony w Pełnym Porozumieniu Pokojowym (CPA) muszą wypełnić swój obowiązek wobec ludności Sudanu, utrzymując trwały pokój zbudowany na prawdzie i sprawiedliwości. Obie strony muszą zaangażować się w proces odkrycia prawdy i pojednania w kraju.

 

Tło wydarzeń

Pełne Porozumienie Pokojowe (CPA), mające zakończyć trwającą 21 lat wojnę domową  pomiędzy centralnym rządem Sudanu i największą zbrojną grupą opozycyjną (SPLAM) na południu, zostało podpisane 9 stycznia 2005 roku. Protokoły i uzgodnienia zawarte w CPA nie poruszają niestety kwestii olbrzymich nadużyć mających miejsce w czasie trwania konfliktu, a wiele z owych nadużyć według prawa międzynarodowego jest przestępstwami.

 

W Darfurze, w zachodniej części Sudanu, konflikt, w którym celem są cywile i uchodźcy, nadal trwa.

Międzynarodowa Komisja Śledcza, powołana przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, ma za zadanie „zbadać sprawozdania dotyczące pogwałceń międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka w przypadku obu stron, a także ustalić czy miały miejsce przypadki ludobójstwa i zidentyfikować sprawców pogwałceń, aby mogli oni być postawieni przed sądem. Komisja ma złożyć raport dla Rady Bezpieczeństwa ONZ do 25 stycznia 2005.

Tematy