SVAW: Białoruskie obrończynie praw kobiet na spotkaniach w Polsce

Od 5 marca do 8 marca na zaproszenie Amnesty International będą przebywać w Polsce białoruskie obrończynie praw kobiet: Galina Ustinova z Komisji Kobiet Stowarzyszenia -Inicjatywa prawna-oraz Antonina Pożidajewa, trenerka ucząca pracy z kobietami, które doświadczyły przemocy.

Zapraszamy na spotkania z nimi:

Poznań – poniedziałek 5 marca

11.15 – Wydział Nauk Społecznych UAM, Szamarzewskiego 89, sala 28

Warszawa – wtorek 6 marca

18.00, Instytut Kultury Polskiej UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 5

panel -Polska/Białoruś: Dlaczego mężczyźni biją kobiety- Kulturowe podłoże, polityczne efekty-

Udział wezmą:             

    * Galina Ustinova – Stowarzyszenie -Interwencja Prawna-, Mińsk
    * prof. dr. hab. Magdalena Środa – była Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
    * Karolina Balasiewicz – Inicjatywa Wolna Białoruś
    * Wojciech Makowski – Amnesty International

Moderatorka: Dorota Gajewska -Amnesty International

Będziemy rozmawiać o tym, dlaczego polska ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest tak niedoskonała, a Białoruś nie ma jej w ogóle – i czy kwestia praw kobiet jest istotna dla białoruskiej opozycji. Spotkanie współorganizowane z Instytutem Kultury Polskiej UW.

Katowice – środa 7 marca

12.00 – Wydział Prawa Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 11b, aula nr 3 (parter)

Lublin – czwartek 8 marca

18.00 – Teatr NN

Podczas spotkań będziemy rozdawać pocztówki do prezydenta Białorusi, które można wysłać, apelując o zaangażowanie w zwalczanie przemocy domowej. Będziemy też zbierać tabliczki czekolady, które następnie prześlemy do białoruskich organizacji pomagających kobietom jako symbole solidarności.

Przeczytaj raport i wzór listu do prezydenta Białorusi

Zobacz kobietę odbierającą czekoladę z Belgii w Borysowie http://borisov-e.info/ru/news/borisov-news/2007/01/06/6961/zhenskaya_organizatsyya

Przeczytaj najnowszy raport Amnesty Interantional nt. przemocy domowej na Białorusi: Białoruś: Przemoc domowa – ukryty problem

Aby zapoznać się z treścią apelu do władz białoruskich o podjęcie działań na rzecz ochrony kobiet przed przemocą domową i wysłać do nich liost w tej sprawie wejdź na:
http://www.amnesty.org.pl/index.php-id=72&tx_ttnews[tt_news]=1&tx_ttnews[backPid]=214&cHash=5aa0f8a83f