Syria: Opinia ekspertów ONZ na temat arbitralnego aresztowania syryjskiego obrońcy praw człowieka

Amnesty International uważa, że opinia Grupy Roboczej ONZ ds. Arbitralnych Aresztowań wzmacnia stanowisko AI, z którego wynika, że Nizar Ristnawi jest więźniem sumienia aresztowanym wyłącznie za pokojowe korzystanie ze swojego prawa do wolności wypowiedzi. Amnesty International ponawia swój apel o jego natychmiastowe i bezwarunkowe wypuszczenie.

Nizar Ristnawi, jako członek-założyciel Arabskiej Organizacji na rzecz Praw Człowiekaa w Syrii (Arab Organisation for Human Rights in Syria) i inżynier budownictwa z zawodu, został aresztowany w kwietniu 2005 po rozmowie, jaką odbył na temat m.in. praw człowieka, a która została podsłuchana przez pracownika służb bezpieczeństwa i wywiadu.

Po aresztowaniu Nizara Ristnawi-ego, był on przetrzymywany w odosobnieniu przez ponad dwa tygodnie zanim Wojskowe Służby Bezpieczeństwa poinformowały jego rodzinę o tym, że znajduje się w ich areszcie. Nizar był nadal trzymany w odosobnieniu, tj. bez kontaktu ze światem zewnętrznym, swoją rodziną i prawnikami do czerwca 2005, kiedy to zezwolono jego żonie na comiesięczne wizyty. Dopiero w listopadzie 2005 został poinformowany o stawianych przeciwko nim zarzutach i uzyskał dostęp do prawników. Podczas pobytu w areszcie był podobno ofiarą znęcania się.

Po niesprawiedliwym procesie przed Najwyższym Trybunałem Bezpieczeństwa Państwowego, został skazany w dniu 19 listopada 2006 na cztery lata więzienia za -rozpowszechnianie fałszywych informacji- i -znieważenie Prezydenta Republiki.- Jego wyrok, podobnie jak wszystkie wyroki skazujące wydawane przez Trybunał, nie podlega apelacji.

Grupa Robocza ONZ orzekła, że uwięzienie Nizara Ristnawi-ego było arbitralne, ponieważ nie miało żadnych podstaw prawnych i było rezultatem skorzystania przez niego z prawa do wolności wypowiedzi. Wynikało również z zasad działania Trybunału, który nie stosuje międzynarodowych standardów rzetelnego procesu. Grupa Robocza poprosiła rząd Syrii o -podjęcie niezbędnych kroków w celu naprawienia sytuacji.-

Grupa zauważyła też, że więzienie innych osób sądzonych przed Trybunał jest również arbitralne oraz, że oskarżonym -często stawiane są niejasne, ogólnie interpretowane i bezpodstawne zarzuty o przewinienia związane z bezpieczeństwem- i że -nie otrzymują oni żadnego prawnego zadośćuczynienia za aresztowanie ani pobyt w więzieniu.- Grupa Robocza ONZ ds. Arbitralnych Aresztowań zaoferowała współpracę rządowi syryjskiemu w celu uregulowania praw regulujących Trybunałem, tak aby spełniały one standardy międzynarodowe.

Trybunał jest specjalnym sądem, który rozpatruje sprawy osób oskarżonych o przestępstwa polityczne i związane z bezpieczeństwem narodowym. Przestępstwa takie są zdefiniowane nieprecyzyjnie i bardzo ogólnie interpretowane, co oznacza, że oskarżeni są często skazywani i wsadzani do więzienia na podstawie zarzutów związanych wyłącznie z pokojowym wyrażaniem opinii, które różnią się od opinii władz. Biorąc pod uwagę fakt, że Trybunał nie stosuje międzynarodowych standardów rzetelnego procesu, Amnesty International ponownie wzywa do jego fundamentalnej reformy lub zamknięcia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Najwyższego Trybunału Bezpieczeństwa Państwowego, patrz Memorandum na temat Najwyższego Trybunału Bezpieczeństwa Państwowego: Podsumowanie obaw Amnesty International (Memorandum on the Supreme State Security Court: A Summary of Amnesty International-s concerns). (Indeks: MDE 24/039/2007), opublikowane w sierpniu 2007.