Syryjski zdobywca nagrody Martina Ennalsa skazany na trzy lata więzienia

Muhannad al-Hassani, który otrzymał w maju prestiżową nagrodę Martina Ennalsa w uznaniu za pracę na rzecz praw człowieka, został skazany przez sąd w Damaszku w środę, 23 czerwca.
-Muhannad al-Hassani nigdy nie powinien zostać oskarżony-, powiedział Malcolm Smart, Dyrektor Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. -Jest więźniem sumienia, który wystąpił w obronie praw osób oszukanych przez syryjskie władze i wyciągnął na światło dzienne niesprawiedliwe procesy i inne nadużycia.-
Sąd w Damaszku skazał Al-Hassaniego na trzy lata więzienia za -osłabianie narodowych sentymentów- oraz -rozpowszechnianie w Syrii nieprawdziwych informacji, które mogą osłabiać morale obywateli- – są to mgliste i bardzo ogólnikowe zarzuty często używane przez władze syryjskie do uciszenia osób, które promują w kraju ideę praw człowieka.
Dwóch przedstawicieli Amnesty International było obecnych podczas wydania wyroku przez sąd.
Zarzuty zostały mu przedstawione po tym, jak zainteresował opinię publiczną niesprawiedliwymi procesami więźniów politycznych przed Najwyższym Sądem Bezpieczeństwa Narodowego (SSSC); torturami i innymi formami złego traktowania, które prawdopodobnie doprowadziły do śmierci więźniów oraz po tym, jak spotkał się z przedstawicielami zagranicznej ambasady w celu omówienia kwestii praw człowieka.
Al-Hassani odegrał również główną rolę w Sawasiyah, lokalnej organizacji działającej na rzecz praw człowieka, która podobnie jak inne, nie została oficjalne zatwierdzona przez władze. Został aresztowany 28 lipca 2009 w kilka dni po tym, jak obserwował sprawę przed SSSC, podczas której jeden z urzędników zabrał i zniszczył jego notatki.
-Zaangażowanie Muhannada al-Hassaniego w pracę na rzecz praw człowieka zdobyło uznanie całego świata-, powiedział Smart. -Teraz jest on sądzony i więziony jak wróg publiczny-.
-Nadszedł najwyższy czas na interwencję ze strony prezydenta Assada. Powinien zażądać natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Muhannada al-Hassaniego i zarządzić usunięcie wyroków i zarzutów wobec niego ze wszystkich akt-.
Tło sytuacji
W maju, Muhannad al-Hassani otrzymał nagrodę Martina Ennalsa, najbardziej prestiżową międzynarodową nagrodę wręczaną w uznaniu za pracę na rzecz ochrony praw człowieka.
Muhannad al-Hassani był prawnikiem w wielu procesach więźniów politycznych i zdobył sobie reputację wyjątkowego obrońcy praw człowieka.
Jego prawnicy rozważają wniesienie apelacji.
KONIEC/