Szczyt Unia Europejska – Chiny: Unia Europejska musi nadal wywierać nacisk na postęp w dziedzinie praw człowieka w Chinach

Podczas ostatniego spotkania ministerialnego UE – Chiny w maju 2005 roku, w związku z rozważaniem zniesienia w przyszłości embarga na dostawy broni, UE wyraziła zaniepokojenie czterema aspektami praw człowieka, w szczególności:

          potrzebą uwolnienia ludzi nadal przetrzymywanych w więzieniach w związku z  ruchem pro demokratycznym z roku 1989,

          potrzebą zmniejszenia cenzury nałożonej na media,

          potrzebą zreformowania systemu „Reedukacja Przez Pracę” (RTL),

          oraz potrzebą ratyfikacji Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (ICCPR).

Opisując przypadki dotyczące tych czterech dziedzin Amnesty International uważa dotychczasowy postęp za niezadowalający (patrz: „Raport Amnesty International dotyczący zainteresowania Unii Europejskiej prawami człowieka w Chinach”):

  1. Przetrzymywanie więźniów z Tiananmen: 16 lat po wydarzeniach na Placu Tiananmen  dziesiątki ludzi przetrzymywanych jest w więzieniach, a rząd Chin odmawia  wszczęcia pełnego, niezależnego oraz bezstronnego dochodzenia. Yu Dongyue, dla przykładu, przetrzymywany jest w więzieniu za to, że wraz z dwoma innymi młodymi ludźmi wylał farbę na portret Mao Zedonga, który wisi na Placu Tiananmen.

2.       Wolność słowa: w ciągu ostatnich sześciu miesięcy władze wprowadziły nowe  technologiczne oraz polityczne sposoby monitorowania i ograniczania przepływu informacji oraz wolności słowa w różnych mediach, w tym również ograniczenia w sferach, w których wcześniej obywatele cieszyli się wolnością słowa, np. na prywatnych blogach w internecie.

3.       „Reedukacja Przez Pracę” (RTL) : wydaje się, że w ciągu ostatnich miesięcy dążenia władz Chin do zniesienia lub zreformowania RTL  zwolniły tempo rozwoju. Propozycja nowej ustawy o nazwie „Prawo Korygowania Zachowania Sprzecznego z Prawem” (IBRL) nie spełnia międzynarodowych standardów.

4.       Ratyfikacja Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (ICCPR): arbitralne przetrzymywanie przez Chiny obrońców praw człowieka, nadmierne stosowanie kary śmierci, tortury i inne formy znęcania się oraz brak natychmiastowego dostępu do reprezentacji prawnej – to wszystko stanowi naruszenie podstawowych praw, które chroni ICCPR. Ratyfikacja Paktu byłaby istotnym krokiem zobowiązującym rząd Chin do zaprzestania powyższych praktyk. Jednak pomimo obietnic, nie było mowy o żadnym konkretnym terminie ratyfikacji.

 

„Doceniamy fakt, że Unia Europejska uzależniła zniesienie embarga na dostawy broni od reformy

praw człowieka” -powiedział Dick Oosting, dyrektor przedstawicielstwa Amnesty International w

Brukseli – „jednak nadal troszczymy się o inne dziedziny będące pod nadzorem. Rząd Chin nie

przedstawił jeszcze spójnego planu reformy, a kroki mające na celu polepszenie praw człowieka

muszą zostać wprowadzone w przejrzysty oraz logiczny sposób.”

 

Amnesty International apeluje do Unii Europejskiej o kontynuowanie wywierania nacisku na rząd Chin, by władze kraju podjęły kroki w debacie dotyczącej zniesienia embargo na dostawy broni.

 

„Raport Amnesty International dotyczący zainteresowania Unii Europejskiej prawami człowieka w Chinach” jest dostępny na stronie:  www.amnesty-eu.org.

 

Tematy