The Unheard Truth: Światowi przywódcy muszą zacząć inaczej rozmawiać na temat ubóstwa i praw człowieka.

Jak powiedziała Sekretarz Generalna Amnesty International, Irene Khan: -Ubóstwo jest najpoważniejszym z kryzysów w dziedzinie praw człowieka.-
-Dyskryminacja, represje ze strony państwa, korupcja, brak bezpieczeństwa oraz przemoc są cechami charakteryzującymi ubóstwo w takim samym stopniu, jak brak środków materialnych.- dodała Khan.
-Same korzyści materialne nie gwarantują poprawy bezpieczeństwa, udzielenia głosu osobom żyjącym w ubóstwie, ani zakończenia dyskryminacji. Inwestowanie w rolnictwo może zwiększyć produkcję, ale nie zapewni bezpieczeństwa np. ludziom wyzyskiwanym przez właścicieli ziemskich. Budowa nowych szkół nie zagwarantuje równego dostępu do edukacji dla dziewcząt i chłopców.-

-W wielu krajach tempo wzrostu gospodarczego jest wysokie, jednak prawo dostępu do informacji i uczestniczenia w życiu politycznym może być ignorowane; wolność wyrażania opinii bywa ograniczana. Ludzie żyjący w ubóstwie są wyrzucani poza nawias i ignorowani.-
-Skuteczne strategie walki z ubóstwem muszą zakładać zapewnienie ludziom ubogim możliwości ubiegania się o swoje prawa, tak by mogli kontrolować swój los i pociągać do odpowiedzialności polityków.-
W wydanej w Nowym Jorku książce Irene Khan stwierdzia, że w walce z ubóstwem niezbędne jest zapewnienie poszanowania praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych – takich jak prawo do opieki zdrowotnej, edukacji i odpowiednich warunków mieszkaniowych – na równi z prawami obywatelskimi i politycznymi.
-Jeżeli chcemy zwalczać ubóstwo to żądanie prawa do uczestniczenia w życiu publicznym jest tak samo ważne, jak kierowanie środków potrzebnych dla zaspokojenie podstawowych potrzeb żywieniowych, zdrowotnych oraz mieszkaniowych. Ochrona ludzi przed przemocą jest tak samo istotna jak walka z dyskryminacją. Dla ograniczenia śmiertelności matek wymagane są działania w sferze opieki medycznej, ale także w kierunku polepszenia statusu kobiet.-
W rozdziałach dotyczących: potrzeby wolności, dyskryminacji, pułapki ubóstwa, śmiertelności okołoporodowej, problemu slamsów, odpowiedzialności korporacji, czy zapewnienia praworządności, znajdują się apele o sprawiedliwości i usłyszenie głosu żyjących w ubóstwie. Będzie to możliwe jeśli uda się nadać ludzką twarz problemowi ubóstwa, który zbyt często przedstawiany jest jedynie za pomocą abstrakcyjnych statystyk.
The Unheard Truth wpisuje się w nową fazę prowadzonej przez Amnesty International kampanii Żądamy Godności, której celem jest zwrócenie uwagi światowych przywódców na naruszenia praw człowieka powodujące i pogłębiające ubóstwo, oraz zmuszenie ich do działania w celu rozwiązania tych problemów.
-Walka z ubóstwem jest największym wyzwaniem tego pokolenia. Wygramy tę walkę jeżeli wolność, sprawiedliwość i równość znajdą się w centrum zainteresowania.- powiedziała Irene Khan.
Informacje dodatkowe:
Książka The Unheard Truth zawiera wstęp autorstwa Kofiego Annana, byłego Sekretarza Generalnego ONZ. Praca oparta jest na doświadczeniach Irene Khan, jako obrończyni praw człowieka oraz na kompleksowych analizach społecznych, wzbogacona jest także doskonałymi fotografiami.
Więcej informacji na temat książki znaleźć można na stronie www.theunheardtruth.org
Książka stanowi część ogólnoświatowej kampanii Amnesty International Żądamy Godności – Demand Dignity, wzywającej do walki z naruszeniami praw człowieka powodującymi i pogłębiającymi ubóstwo. Kampania Żądamy Godności angażuje ludzi z całego świata do działania mającego na celu skłonienie polityków i korporacji do wysłuchania głosu osób żyjących w ubóstwie oraz do respektowania ich praw.
Kampania Żądamy Godności została zapoczątkowana w czerwcu w kenijskich slamsach, globalnym apelem o zaprzestanie stosowania przymusowych eksmisji. We wrześniu rozpoczęto działania na rzecz ograniczenia śmiertelności matek w Sierra Leone.
Oficjalna strona polskiej kampanii -Żądamy Godności-

Tematy