Uchwała KR (u) III/2007

Działając na podstawie § 18 pkt. 2 Regulaminu funkcjonowania Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna wprowadza następującą zmianę w Regulaminie przyjętym w dniu 6 maja 2006 r.:
– w § 7 pkt. 1 skreśla się słowa -w obecności wszystkich Członków Komisji-.
Przyjęto jednogłośnie, 8 maja  2007 r.

Tematy