Uchwała o terminie zgłoszeń do Zarządu

Uchwała 04/03/2008
Zarząd jednogłośnie przyjął, iż termin nadsyłania kandydatur do Zarządu, które będą wybierane na Walnym Zgromadzeniu 2008, upłynie 16 kwietnia 2008. Kandydatury powinny być nadsyłane na adres [email protected]

Tematy