Uroczyste podpisanie Protokołu Dodatkowego do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ.

Muthoni Wanyeki, reprezentantka koalicji ponad 300 organizacji pozarządowych prowadzących kampanię w sprawie Protokołu Dodatkowego, wraz z przywódcami krajów bierze udział w konferencji na temat traktatu, która ma miejsce w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku. -Przedstawiciele koalicji z zadowoleniem podchodzą do wprowadzenia nowego, historycznego mechanizmu: 33794 osoby i organizacje pozarządowe ze 111 krajów podpisały się pod śwatową petycją wzywającą wszystkie kraje do ratyfikacji Protokołu Dodatkowego.- Sygnatariusze wezwali wszystkie kraje do bezzwłocznego wcielenia w życie Protokołu.

Po raz pierwszy Protokół Dodatkowy tworzy mechanizm, dzięki któremu będzie można domagać się sprawiedliwości, na poziomie międzynarodowym, za naruszanie praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych. Wielu ludzi na całym świecie, dyskryminowanych i żyjących w ubóstwie, czy też ofiar przemocy nie może doczekać sprawiedliwości we własnym kraju. Protokół Dodatkowy zezwoli na dochodzenie sprawiedliwości na poziomie międzynarodowym, umożliwi również współpracę międzynarodową przy dochodzeniu zadośćuczynienia przez ofiary naruszeń.
Protokół Dodatkowy to jasny i wyraźny przekaz na temat znaczenia wszystkich praw człowieka, które powinny być w pełni chronione oraz bez wyjątków respektowane.
Podpisanie dokumentu w Organizacji Narodów Zjednoczonych jest zwieńczeniem wielu lat kampanii organizacji pozarządowych z różnych krajów broniących praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych. Celem jest zapewnienie wszystkim dostępu do sprawiedliwości oraz możliwości dochodzenia zadośćuczynienia.
Strona Międzynarodowej Koalicji an rzecz Praw Socjalnych, Ekonomicznych i Kulturalnych
Pełen tekst Protokołu Dodatkowego