USA: Łamanie prawa i nadużycia policji wobec lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych

Raport “Pominięci – Domagając się szacunku” powstał w oparciu o rozmowy przeprowadzone przez Amnesty International (AI) w latach  2003 – 2005 z członkami społeczności LGBT (lesbijki, geje, biseksualiści i osoby transpłciowe), ofiarami przemocy na tle płci, ofiarami nadużyć policji, działaczami, prawnikami i urzędnikami odpowiedzialnymi za wdrażanie prawa w USA.

 

            “Rozmowy wskazują na bardzo jasny i przerażający trend. Przypadki pobić, przemocy seksualnej, obelg, zastraszania i poniżania społeczności LGBT przez urzędników mają miejsce w każdym z centrów zatrzymań, aresztów, w domach i na ulicach,” stwierdziła Amnesty International.

 

            Georgia, kobieta z Aten, została zastraszona przez byłego deputowanego okręgu, który przyłożył jej broń do ciała, żeby udać się do swojego mieszkania. Mężczyzna zgwałcił ją ponieważ jest lesbijką. Miał jej obiecywać, że „on jej dopiero pokaże.”

 

            Szczególnie zagrożeni łamaniem prawa i nadużyciami policji są w ramach grup LGBT w USA osoby transseksualne, członkowie mniejszości rasowych i etnicznych oraz ludzie młodzi i imigranci.

 

             Transseksualistka z Ameryki powiedziała AI, że w październiku 2003 roku zatrzymano ją w Los Angeles na ulicy, rano. Według jej zeznań dwóch oficerów policji założyło jej kajdanki i zawiozło na boczną drogę Hollywood Boulevard a następnie pobiło, naubliżało i zgwałciło. Po wszystkim policjanci rzucili ją na ziemię i powiedzieli „to jest to, na co zasługujesz”.      

 

            Mimo znacznego postępu w poszanowaniu praw osób LGBT w USA, trwałe dyskryminacyjne podejście sprawiło, że nadużycia wobec grup LGBT są często postrzegane jako ‘normalne.’

 

            Ofiary nie donoszą zwykle o brutalności policji i innych przestępstwach w obawie przed wrogą czy obraźliwą odpowiedzią lub ponieważ, z tego co im wiadomo, zgłaszane nadużycia nie są bezstronnie i właściwie oceniane.

 

            -Wciąż funkcjonują pewne dyskryminacyjne przepisy; jednak poważniejszym problemem jest wdrażanie wielu z nich w dyskryminujący sposób, co skutkuje zwykle aresztowaniem i zatrzymywaniem osób tylko ze względu na ich orientację seksualną czy tożsamość płciową” stwierdziła Amnesty International.

 

            W grudniu 2003 roku młody Afro-Amerykanin, działacz na rzecz praw gejów, został aresztowany kiedy czekał na autobus. Policja z Chicago zarzuciła mu włóczęgostwo i zamiar handlu obnośnego. Mimo potwierdzenia tożsamości i potwierdzenia informacji z organizacji, którą reprezentuje, zatrzymano go na dwa dni. 

           

            “Efektywna reforma wymaga poparcia urzędników najwyższych szczebli. Konieczne jest zrozumienie prawa do pełnego wyrażania swojej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej,” dodała Amnesty International.

 

            Amnesty International wzywa władze federalne i stanowe USA do podjęcia wszelkich działań , by zapobiec dyskryminującemu wdrażaniu prawa, rozpatrywania wszelkich przypadków nadużyć fizycznych, seksualnych i słownych przeciwko społeczności LGBT oraz ukarania winnych.

 

 

Tło wydarzeń

 

Raport Amnesty International jest częścią kampanii dotyczącej nadużyć policji przeciwko społeczności  LGBT w Stanach Zjednoczonych, która rozpoczęła się we wrześniu 2005 roku.

 

Amnesty International przedstawi także wszelkie swoje obawy związane z sytuacją praw człowieka w USA Komisji przeciwko Torturom NZ i Komisji Praw Człowieka w 2006 roku.

           

Raport “Pominięci– Domagając się szacunku” Nadużycia policji wobec lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych  dostępny jest na stronie http://web.amnesty.org/library/index/engamr510012006

Tematy