USA: Kongres autoryzuje tortury i inne nadużycia.

AMR 51/157/2006

Wiadomość z ostatniej chwili

Poprzez przyjęcie ustawy o komisjach wojskowych (Military Commissions Act), Kongres Stanów Zjednoczonych wyraził swoją akceptację dla pogwałceń praw człowieka, popełnianych przez Stany Zjednoczone w ramach prowadzonej -wojny z terroryzmem-. Zapisy wprowadzone przez tę ustawę stawiają Stany Zjednoczone w bezpośredniej opozycji do prawa międzynarodowego, przekształcając złą politykę wykonawczą i praktykę w złe prawo krajowe. Amnesty International będzie domagać się uchylenia tego aktu i oczekuje rozważenia przez sądy jego zgodności z konstytucją.

Podczas prowadzenia dotychczasowych działań w ramach -wojny z terroryzmem- administracja Stanów Zjednoczonych dopuszczała się takich naruszeń prawa międzynarodowego, jak: tajne aresztowania, wymuszone zaginięcia, przedłużające się i bezprawne przetrzymywanie w całkowitym odosobnieniu lub bez postawienia zarzutów oraz tortury lub inne okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie.

Tysiące osób wciąż pozostaje osadzonych w amerykańskich tajnych więzieniach wojskowych w Iraku, Afganistanie i Zatoce Guantanamo. Kongres, podejmując decyzję o przyjęciu ustawy o komisjach wojskowych, zawiódł zarówno samych przetrzymywanych, jak i ich rodziny. Dotychczas jedynie administracja Prezydenta Busha legitymizowała wykorzystywanie tajnych więzień przez CIA. Teraz Kongres przyjął takie samo stanowisko. Taka polityka w sposób ewidentny narusza prawo międzynarodowe.

Zobacz także inne dokumenty Amnesty International na ten temat (dostępne w języku angielskim):

USA: Przypieczętowanie naruszeń praw w -wojnie z terroryzmem-: Kongres oblewa egzamin z praw człowieka, 29 września 2006

http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR511552006

USA: Ustawa o komisjach wojskowych z 2006 roku – przekształcenie złej polityki w złe prawo, 29 września 2006

http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR511542006

USA: Wreszcie sprawiedliwość czy wynik taki jak zwykle- Aresztowania i procesy po wyroku w sprawie Hamdan przeciw Rumsfeldowi, 18 września 2006

http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR511462006

USA: Aresztowanie – tortury – proces- Przypadek Mohamedou Ould Slahi – więźnia z Guantanamo, 20 września 2006
http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR511492006

Tłumaczenie: Kaja Kulesza

Tematy