USA muszą zagwarantować aresztowanym z Bagram dostęp do amerykańskich sądów

Administracja amerykańska ujawniła nowe procedury dotyczące aresztowanych z Bagram. Zgodnie z treścią dokumentu, aresztowani w dalszym ciągu będą mieli utrudniony dostęp do dochodzenia legalności swojego aresztowania przed amerykańskim sądem.
Amnesty International wzywa władze amerykańskie do bezzwłocznego zapewnienia aresztowanym możliwości kontaktu z rodzinami, lekarzami oraz przedstawicielami konsularnymi.
W bazie Bagram przetrzymywanych jest obecnie ok. 600 aresztowanych, w większości Afgańczyków. Niektórzy z są więzieni już od lat. Przetrzymywani są tak bez dostępu do adwokata ani sądu.
Amnesty International wzywa USA, aby pomogły afgańskiemu rządowi w tworzeniu mechanizmów, które zapewnią aresztowanym dostęp do rzetelnych procesów.
Waszyngton i Kabul powinny rozważyć możliwość powołania międzynarodowego trybunału do osądzenia aresztowanych przez Afgańczyków, Amerykanów, jak i siły międzynarodowe za działalność anty-rządową.