USA: Uwolnienie lub uczciwe procesy dla wszystkich więźniów Guantanamo.

Dziewięciu mężczyzn to pierwsi wypuszczeni w tym roku z bazy marynarki wojennej w Guantanamo. Wśród nich znajduje się kamerzysta Al-Jazeery Sami al-Hajj, przetrzymywany dotąd w więzieniu Guantanamo przez sześć lat bez postawienia zarzutów. Amnesty International nadal wyraża szczególne obawy o jego zdrowie po tylu latach więzienia w niejasnych okolicznościach oraz po innych możliwych nadużyciach, m.in. w kontekście przedłużającego się strajku głodowego.
 
Sami al-Hajj został odesłany do swego kraju wraz z dwoma innymi Sudańczykami przetrzymywanymi w Guantanamo, Yacoubem al-Amirem i Walidem Alim. Sami al-Hajj wprost z samolotu został zabrany na noszach do szpitala.
Czwarty więzień, Sa-d Boujaâdia, wrócił do Maroka, gdzie został ponoć umieszczony w areszcie przez policję sądową w Casablance. Organizacja Amnesty International będzie nadal badała jego sytuację i wzywa władze marokańskie do zapewnienia, by jego traktowanie odbywało się z pełnym poszanowaniem prawa międzynarodowego. Powinien on mieć dostęp do prawnika i niezależnej opieki lekarskiej. Tak szybko jak to możliwe powinny mu zostać postawione zarzuty za uznawane powszechnie przestępstwa karne, a także powinien mu zostać zapewniony szybki proces albo powinien zostać wypuszczony.
Według Pentagonu, pięciu więźniów zostało przeniesionych do Afganistanu. Amnesty International nie posiada obecnie żadnych dodatkowych informacji na ich temat. Organizacja wzywa władze afgańskie do zapewnienia, by ich traktowanie oraz procesy odbywały się z pełnym poszanowaniem standardów międzynarodowego prawa oraz aby w żaden sposób nie odzwierciedlały nielegalnego traktowania, na jakie narażeni byli więźniowie Guantanamo.
 
-Rząd USA powinien zaprzestać prowadzenia procesów za pomocą komisji wojskowych, które nie są niezależne od tego rządowego organu, który przyzwolił na naruszenia praw więźniów i którego oskarżenia mogą opierać się na informacjach wymuszonych od więźniów pod wpływem znęcania się- stwierdziła Amnesty International.
Osobom przetrzymywanym w Guantanamo i w innych miejscach odmówiono prawa do zakwestionowania swoich zatrzymań przed niezależnym i bezstronnym sądem zgodnie z odwiecznym prawem habeas corpus [prawo zakazujące aresztowania obywatela bez zezwolenia sądu – przyp. tłum.]. Władze amerykańskie traktowały zatrzymane osoby w sposób, który narusza całkowity zakaz tortur oraz innego brutalnego, niehumanitarnego oraz poniżającego traktowania, natomiast śledztwa prowadzone na temat tych naruszeń zostały przeprowadzone w sposób nierzetelny.
-Rząd USA musi raz na zawsze zamknąć zakład karny Guantanamo oraz zakończyć tajny program aresztowań prowadzony przez CIA. Stany Zjednoczone powinny prowadzić wszystkie swoje zakłady karne zgodnie ze standardami prawa międzynarodowego- stwierdziła Amnesty International.
-Każdy, kto narusza prawa człowieka, np. poprzez międzynarodowe zbrodnie polegające na torturach lub porwaniach, powinien zostać postawiony do odpowiedzialności.-
Tłumaczenie Bartek Kumanek