USA: zbyt wolna pomoc, zbyt szybka śmierć – poważne błędy i egzekucje osób upośledzonych psychicznie

Raport skupia się na wszystkich problemach osób upośledzonych i przedstawia przypadki 100 upośledzonych przestępców, skazanych od 1977 na karę śmierci – to 1/10 egzekucji wykonanych od tego czasu.

 

Oprócz wskazania rozpowszechnionych i obejmujących wiele dziedzin błędów w systemie opieki zdrowotnej i systemie sprawiedliwości raport przedstawia także złą sytuację osób upośledzonych oczekujących na wyrok, którzy według Narodowego Stowarzyszenia do spraw Zdrowia Psychicznego w Stanach Zjednoczonych stanowią od 5 do 10 procent z 3,400 oczekujących na wykonanie wyroku w USA.

 

„Egzekucja tych, którzy cierpią na chorobę psychiczną jest okrutną i nieludzką praktyką, która zbyt długo była poza kontrolą. Uprzedzenie i ignorancja wywołują strach, wielu osobom łatwiej jest skazać osobę upośledzoną na śmierć niż znaleźć prawidłową drogę leczenia” powiedziała Susan Lee, Dyrektorka Programu AI do spraw Ameryk.

 

Przykładem jest tu sprawa Scott’a Panetti, skazanego w 1995 roku, w Teksasie, na karę śmierci za morderstwo swoich teściów w 1992 roku. Miał on długą, udokumentowaną historie hospitalizacji ze względu na swoje upośledzenie umysłowe, ze wskazaniem na schizofrenię, powodującą halucynacje wzorkowe i słuchowe.

 

Scott, podczas swojego procesu bronił się sam, w przebraniu kowboja, stwierdzając, że demony śmiały się z niego kiedy odchodził z miejsca zbrodni.

 

Jeden z lekarzy obecnych podczas procesu powiedział: „Scott był zupełnie nieświadomy konsekwencji swoich słów i czynów. Ława przysięgłych patrzyła na niego w sposób wrogi, z niedowierzaniem, podczas gdy on mówił bez sensu.”

 

Scott wciąż oczekuje na wyrok.

 

Sąd Najwyższy USA uznał za nielegalne wydawanie wyroków śmierci na osoby opóźnione umysłowo (termin opóźnienie umysłowe używany jest zamiast nieumiejętności rozumienia w Stanach Zjednoczonych), uzasadniając, że opóźnienie umysłowe zmniejsza odpowiedzialność za winę, a także ze względu na trudności uzasadnienia argumentu kary śmierci jako środka odstraszającego.

 

„Opóźnienie umysłowe i choroba umysłowa to nie to samo, chociaż objawy mogą mieć podobne konsekwencje –  omamy osoby upośledzonej umysłowo mogą sprawić, że będzie ona działała pod wpływem impulsu. To poważna niekonsekwencje, żeby ludzi z opóźnieniem umysłowym wykluczać z wyroków kary śmierci a osoby upośledzone umysłowo wciąż na to narażać” powiedziała Susan Lee.

 

“Kara śmierci jest karą niezwykle podlegającą wpływom politycznym. Politycy nie potrafili uzasadnić sowim wyborcom wymiernych dowodów na to, że zabijanie na podstawie wyroków sądowych, nie wspominając już o przestępcach upośledzonych umysłowo, jest właściwą odpowiedzią na groźne przestępstwa”.

 

Według raportu AI, sprawa Scott’a Panetti jest przykładem na to, jak traktowane i skazywane są osoby upośledzone umysłowo.

 

W wielu przypadkach osoby te nie rozumieją stawianych im zarzutów ani nawet tego, jak poważne zbrodnie popełniły. W innych, oskarżony jest leczony silnymi środkami przed procesem i wówczas ława przysięgłych uznaje, że nie wyraża on skruchy. Brak skruchy jest czymś, co znacznie pogarsza sytuację oskarżonego i silnie wpływa na decyzję ławy przysięgłych o wydaniu wyroku śmierci.

 

Niektórzy z oskarżonych byli nawet przymusowo leczeni, tak, by byli w „odpowiednim” stanie do wykonania egzekucji.

 

Amnesty International wzywa władze USA do natychmiastowego zakazania wykonywania kary śmierci na przestępcach upośledzonych psychicznie oraz do skończenia raz na zawsze z wadliwym systemem kary śmierci. Co więcej, urzędnicy publiczny każdego szczebla muszą zapewnić, że wnioski osób upośledzonych o pomoc nie pozostają bez odpowiedzi oraz, że odpowiednie leczenie zostanie zapewnione tym, którzy go najbardziej potrzebują.

 

Pełna wersja raportu w języku angielskim (189s.) na stronie:

http://web.amnesty.org/library/indexAMR510032006

 

Streszczenie raportu w języku angielskim (43s.) na stronie:

http://web.amnesty.org/library/indexAMR510022006

 

Więcej informacji o kampanii Amnesty International przeciwko karze śmierci na stronie: http://web.amnesty.org/pages/deathpenalty-index-eng

Tematy