Uzbekistan: Natychmiast znieść karę śmierci

Wezwanie to pojawiło się po informacji z 1 sierpnia 2005 roku, zgodnie z którą prezydent Karimow podpisał dekret znoszący karę śmierci od 1 stycznia 2008 roku i zastępujący ją więzieniem.

 

„Amnesty International wzywa prezydenta Uzbekistanu do natychmiastowego wydania moratorium na wyroki śmierci i egzekucje przyjmując jednocześnie z zadowoleniem wszelkie działania mające na celu zniesienie kary śmierci” powiedziała Nicola Duckworth, Dyrektor Programu AI do spraw Europy i Azji Środkowej.

 

„Władze Uzbekistanu muszą ujawnić nazwiska osób skazanych na karę śmierci i oczekujących wyroku oraz podać statystyki dotyczące egzekucji już wykonanych”.

 

System prawa karnego w Uzbekistanie posiada wiele wad i tym samym sprzyja błędnym wyrokom. Amnesty International otrzymuje wiele wiarygodnych informacji o niesprawiedliwych procesach, rozprzestrzenionych w kraju torturach i złym traktowaniu,  często stosowanych po to, by wymusić „zeznania”. Ani więźniów oczekujących egzekucji, ani ich rodzin nie uprzedza się o planowanej dacie egzekucji, a zatem uniemożliwia im się możliwość pożegnania. Ciała więźniów nie są wydawane rodzinom, nie udziela się także informacji o miejscu pochowania więźnia.

 

Amnesty International sprzeciwia się karze śmierci we wszystkich warunkach i we wszystkich państwach, ponieważ jest ona pogwałceniem prawa do życia oraz dlatego, że jest okrutną, nieludzką i poniżającą karą.

 

„Ryzyko egzekucji niewinnych ludzi nie zostanie wyeliminowane, jeżeli kara śmierci nie zostanie zniesiona” powiedziała Nicola Duckworth.

 

Tło wydarzeń

 

120 państw – ponad połowa państw świata – zniosły karę śmierci w prawie i w praktyce. Średnio 3 państwa rocznie znosiły karę śmierci w ostatnich 10 latach.

Tematy