Walne Zgromadzenie 2012

Uchwalono sprawozdanie roczne, opisujące działalność organizacji w Polsce w 2011 r. Wprowadzono zmiany do Statutu Stowarzyszenia, aby był zgodny z nowym statutem międzynarodowym.
Wybrano nowe władze stowarzyszenia, w tym nowego prezesa Zarządu. Został nim Mateusz Król, który w działalność Amnesty International jest już zaangażowany od 2002 r. Ponownie do zarządu wybrano Mateusza Hładkiego i Elżbietę Wiercińską-Kazimierczuk. Do Zarządu wybrano również Piotra Skrzypczaka, wieloletniego działacza ruchu, który brał udział pracach Zarządu już w 2002 r.
Podczas obrad przedyskutowano najważniejsze kampanie i tematy, którymi będzie się zajmować organizacja w najbliższym czasie. Amnesty International wchodzi już w najważniejszy okres kampanii Broń Pod Kontrolą, która dotyczy uregulowania międzynarodowego handlu bronią. Ważnym tematem w nadchodzącym czasie będzie sprawa tajnych więzień CIA na terenie Polski oraz odpowiedzialność polskich urzędników za naruszenia popełnione w programie prowadzonym przez CIA. Dyskutowano również nad kwestią aktywnego uczestnictwa, czyli większym zaangażowaniem polskiego społeczeństwa w działalność społeczną, w tym w działania Amnesty International.
Specjalnym gościem obrad była Zuzanna Kulińska, członkini Międzynarodowego Komitetu Wykonawczego Amnesty International (International Executive Committee – IEC), była prezeska Amnesty International Polska. Przedstawiła podczas obrad międzynarodową sytuację ruchu.