Weź udział w szkoleniu i dołącz do projektu "Prawa człowieka: Teraz! To jest w Twoich rękach"

Zostań animatorem/animatorką projektu – Prawa człowieka: Teraz! To jest w Twoich rękach.
Prawa człowieka to dużo więcej niż dokumenty i prawne regulacje. Są częścią naszego codziennego życia. W ramach projektu będziemy zachęcać grupy młodych, żeby zauważyły problemy prawo-człowiecze w swoim otoczeniu i działały na rzecz ich rozwiązania. Animator/ka to osoba, która będzie wspomagać, inspirować, młodzież na pracy na rzecz zmian w lokalnym środowisku.
W ramach projektu:

 • weźmiesz udział w dwudniowym szkoleniu dla animatorów/animatorek projektu, które odbędzie się w Trójmieście 14-15. czerwca 2014
 • otrzymasz pakiet materiałów edukacyjnych
 • otrzymasz wsparcie merytoryczne ze strony Stowarzyszenia w przeprowadzeniu swoich warsztatów
 • osoby zaangażowane w realizację projektu zostaną także zaproszone  do udziału w Forum Animatorów/ek Praw Człowieka, które odbędzie się w czerwcu br.

Program szkolenia przewiduje następujące zajęcia tematyczne:

 • Amnesty International i prawa człowieka
 • Lokalny wymiar praw człowieka – czyli jak pracować z młodzieżą. Podstawy umiejętności edukacyjnych.
 • Dobre praktyki w pracy z młodzieżą na przykładzie aktualnych kampanii Amnesty International (Stop Torturom, Moje ciało a prawa człowieka)

Kwestie organizacyjne:

 • Szkolenie odbędzie się w terminie 14-15.06.2014 r. od godziny 10:00 do 19:00 w  sobotę oraz od 9:00 do 18:00 w niedzielę w Trójmieście.
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 • Animatorom/animatorkom zostaną zwrócone koszty podróży oraz zapewniony nocleg z 14 na 15 czerwca.

Osoby, które zrezygnują z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 10 czerwca bądź nie pojawią się na warsztatach zostaną obciążone kosztami warsztatów, które zostały poniesione przez Amnesty (około 250 zł).

 • W czasie szkolenia zapewniamy wyżywienie wegetariańskie
 • Liczba osób biorących udział w projekcie jest ograniczona.

Zgłoszenia:
Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie z zasadami współpracy oraz przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: [email protected] do dnia 10 czerwca br.
Dołącz do projektu. To jest w Twoich rękach!
Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Tematy