Weź udział w szkoleniu i zostań animatorem/animatorką projektu "Prawa człowieka: Teraz! To jest w Twoich rękach"

Prawa człowieka to dużo więcej niż dokumenty i prawne regulacje. Są częścią naszego codziennego życia. W ramach projektu będziemy zachęcać grupy młodych, żeby zauważyły problemy prawo-człowiecze w swoim otoczeniu i działały na rzecz ich rozwiązania. Animator/ka to osoba, która będzie wspomagać, inspirować, młodzież na pracy na rzecz zmian w lokalnym środowisku.
W ramach projektu:

 • weźmiesz udział w dwudniowym szkoleniu dla animatorów/animatorek projektu, które odbędzie się w Warszawie (29 i 30 marca), podobne szkolenia odbędą się także w Lublinie, Katowicach, Poznaniu i Gdyni
 • otrzymasz pakiet materiałów edukacyjnych
 • otrzymasz wsparcie merytoryczne ze strony Stowarzyszenia w przeprowadzeniu swoich warsztatów
 • osoby zaangażowane w realizację projektu zostaną także zaproszone do udziału w Forum Animatorów/ek Praw Człowieka, które odbędzie się w czerwcu br.

Program szkolenia przewiduje następujące zajęcia tematyczne:

 • Amnesty International i prawa człowieka
 • Lokalny wymiar praw człowieka – czyli jak pracować z młodzieżą
 • Dobre praktyki w pracy z młodzieżą na przykładzie aktualnych kampanii Amnesty International

Kwestie organizacyjne:

 • Szkolenie odbędzie się w terminie 29-30.03.2014 r. od godziny 11:00 do 20:00 w  sobotę oraz od 9:00 do 18:00 w niedzielę, w biurze Stowarzyszenia Amnesty International w Warszawie
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 • Animatorom/animatorkom zostaną zwrócone koszty podróży oraz zapewniony nocleg z 29 na 30 marca.
 • Osoby, które zrezygnują z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 20 marca bądź nie pojawią się na warsztatach zostaną obciążone kosztami warsztatów, które zostały poniesione przez Amnesty (około 250 zł).
 • W czasie szkolenia zapewniamy wyżywienie wegetariańskie
 • Liczba osób biorących udział w projekcie jest ograniczona.

Zgłoszenia:
Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie z zasadami współpracy oraz przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: [email protected] do dnia 19 marca br.
Dołącz do projektu. To jest w Twoich rękach!
Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Poniżej formularz do pobrania poniżej oraz zasady współpracy.

Tematy