Wietnam: Trzeba położyć kres atakom na aktywistów

ASA 41/005/2007    
W Wietnamie miał miejsce kolejny umotywowany politycznie proces obywateli, którzy trafili przed sąd za pokojowe wyrażanie swoich poglądów, przez co stali się więźniami sumienia. W dniu dzisiejszym trzech wiodących członków Ludowej Partii Demokratycznej (PDP) zostało skazanych na od trzech do pięciu lat pozbawienia wolności, co prokurator Sądu Ludowego w mieście Ho Chi Minh opisał jako ostrzeżenie dla innych, -wrogich sił-.
Le Nguyen Sang, 48 lat, lekarz i lider PDP, został skazany na pięć lat pozbawienia wolności, podczas gdy dziennikarz Huynh Nguyen Dao i prawnik Nguyen Bac Truyen, obaj 39 lat, zostali skazani na – odpowiednio – trzy i cztery lata więzienia.
Trzej mężczyźni byli sądzeni pod zarzutem udziału w zakładaniu partii porozumiewającej się za pośrednictwem Internetu z krytykami rządu zagranicą oraz rozpowszechnianie ulotek, krytykujących rząd, co w myśl artykułu 88 wietnamskiego kodeksu karnego jest uznawane za -szerzenie propagandy- skierowanej przeciw państwu. Proces, zamknięty dla zagranicznych obserwatorów, trwał około czterech godzin.
Jutro, 11 maja 2007, dwóch czołowych wietnamskich prawników, zajmujących się prawami człowieka, stanie przed Sądem Ludowym w Ha Noi. Nguyenowi Van Dai, członkowi pro-demokratycznej grupy Blok 8406 i Le Thi Cong Nhan, rzecznikowi Partii Postępu, także zostały postawione zarzuty w myśl artykułu 88 KK. Cztery dni później, 15 maja, Tran Quoc Hien z United Worker-Farmers Organization (UWFO) i członek Bloku 8406, także ma odpowiadać na zarzuty postawione na mocy artykułu 88.
Amnesty International jest głęboko zaniepokojona tą politycznie umotywowaną kampanią władz, mającą na celu uciszenie osób o odmiennych poglądach, która stopniowo nasila się od czasu posiedzenia forum Układu o Współpracy Gospodarczej Azji i rejonu Pacyfiku (APEC) w Ha Noi w listopadzie 2006. 30 marca 2007, katolicki ksiądz, ojciec Nguyen Van Ly oraz czterech jego współpracowników zostało uznanych winnymi -szerzenia propagandy- skierowanej przeciw państwu. Prawnicy, działacze związków zawodowych, liderzy religijni oraz internetowi dysydenci, mający powiązania z grupami pro-demokratycznymi zostali obrani za cel; wielu wytoczono procesy.
W naruszającym międzynarodowe prawa człowieka, wietnamskim kodeksie karnym kryminalizuje się pokojowe wyrażanie poglądów odmiennych od tych, reprezentowanych przez władze. Amnesty International powtarza swoje apele do władz wietnamskich o pilne reformy uregulowań dotyczących bezpieczeństwa narodowego i zapewnienie, że zostaną one usunięte lub zmienione w sposób, respektujący prawo międzynarodowe. Organizacja powtarza także swojego apele do władz Wietnamu o przestrzeganie swych międzynarodowych zobowiązań w kwestii praw człowieka i uwolnienie wszystkich więźniów sumienia.
Tło wydarzeń
Od listopada 2006 ponad 20. osób zostało zatrzymanych i osadzonych w areszcie w ramach szeroko zakrojonej akcji władz wietnamskich, skierowanej przeciw dysydentom politycznym. Do tej pory, osiem osób uznano za winne, w tym sześć z nich skazano na wyroki pozbawienia wolności.
Prawo do swobody wyrażania poglądów i zgromadzeń jest gwarantowane przez Międzynarodowy Pakt Praw Cywilnych i Politycznych. Pakt jest wiążący dla Wietnamu, który jest jego stroną od 1982 roku. Jednakże, pokojowi krytycy rządu, są tam stawiani przed sądem na mocy artykułu 88 KK, mówiącego o -szerzeniu propagandy- oraz pod zarzutami -szpiegostwa- (artykuł 80) i -podważania jedności- (artykuł 87). Wszystkie te przestępstwa reguluje Rozdział XI kodeksu karnego, który odnosi się do bezpieczeństwa narodowego. 
Tłumaczenie: Justyna Kulka