"Wrocław przeciwko przemocy w Tybecie"

Podczas akcji członkowie wrocławskiej grupy Amnesty International będą zbierać podpisy pod petycjami do prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej, w których będą domagać się:
– uwolnienia wszystkich zatrzymanych tybetańskich demonstrantów,
– ujawnienia informacji o zatrzymanych,
– zapewnienia dostępu dziennikarzom i niezależnym obserwatorom swobodnego dostępu do Tybetu.

Według Amnesty International władze chińskie powinny złożyć pełne sprawozdanie na temat zatrzymanych, zapewnić by nie byli torturowani ani w żaden inny sposób źle traktowani, by mieli dostęp do prawników oraz opieki medycznej, a także by jak najszybciej stanęli przed niezależnymi sądami z prawem do obrony. Chiny muszą pozwolić na pełny i nie utrudniony dostęp dziennikarzy i innych niezależnych obserwatorów do Tybetu i pozostałych rejonów zamieszkałych przez Tybetańczyków. Niezbędna jest także zgoda na niezależne śledztwo ONZ w sprawie ostatnich wydarzeń.
Amnesty International jako organizacja apolityczna nie zajmuje stanowiska w kwestii niepodległości Tybetu. Nie wzywa również do bojkotu Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.

Tematy