Wrocław: Szkolimy nowych multiplikatorów i multiplikatorki

Dzięki uprzejmości dyrekcji Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu mogliśmy przeprowadzić nasze szkolenie na terenie tej placówki, przy ulicy Jeleniej.  Pierwszy dzień szkolenia poświęcony był wzajemnemu zapoznaniu się i zintegrowaniu uczestników, a także powtórzeniu i uzupełnieniu wiadomości z zakresu praw człowieka.  Drugi dzień oparty był głównie o zajęcia praktyczne, takie, jak choćby mini-warsztat o tolerancji i różnicach społecznych, czy próby stworzenia własnych scenariuszy zajęć. Wszyscy jesteśmy zadowoleni ze spotkania, chociaż czujemy pewien niedosyt, który mamy nadzieję zostanie zaspokojony podczas drugiego szkolenia (4-5 grudnia).
Było nam bardzo miło móc gościć w naszym mieście trenerkę Amnesty International, Annę Dzierzgowską. Dziękujemy za całą wiedzę, która nam przekazałaś i… prosimy o więcej 🙂

Tematy