Zaproszenie na Walne Zgromadzenie – list od Prezesa Zarządu i formularz zgłoszeniowy

Na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu odbędzie się prezentacja decyzji ruchu międzynarodowego Amnesty International, podjętych na Spotkaniu Rady Międzynarodowej w sierpniu 2011. Jak co roku podczas obrad wybierzemy nowe władze Stowarzyszenia. W tym roku 3 osobom z zarządu kończy się kadencja (są to Mateusz Hładki, Martyna Markiewicz, Elżbieta Wiercińska).
Równocześnie zapraszam do wzięcia udziału w niedzielnych warsztatach, których tematami będą: nowa światowa kampania o handlu bronią oraz aktywne uczestnictwo w pracy na rzecz praw człowieka. Zapraszam również tego dnia na spotkanie z zarządem, które będzie okazją do omówienia bieżącej pracy stowarzyszenia i planów na przyszłość.
Materiały dyskutowane podczas Walnego Zgromadzenia będą sukcesywnie umieszczane na www.aktywakcja.pl.
Wszystkim osobom zainteresowanym kandydowaniem do Zarządu przypominam, że przy zgłaszaniu kandydatur koniecznie jest przesłanie oświadczenia o niekaralności, gdyż członkowie Zarządu nie mogą być w przeszłości skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Prosimy o przesłanie kandydatur co najmniej na tydzień przed Walnym na adres [email protected] – z dopiskiem kandydatura do Zarządu. W przypadku braku dostępu do poczty elektronicznej prosimy o przesyłanie zgłoszeń listem poleconym.
Zachęcam do kontaktowania się z Zarządem za pomocą forum na www.aktywakcja.pl lub drogą mailową w celu uzyskania informacji o pożądanych merytorycznych kompetencjach kandydatów. Zarząd chętnie odpowie też na inne pytania dotyczące zaangażowania w prace we władzach stowarzyszenia.
Do zobaczenia na Walnym Zgromadzeniu,
Mateusz Hładki,
Prezes Zarządu
 
Aktualizacja: Termin zgłaszania kandydatur do Zarządu przedłużono do dnia 19 kwietnia 2012 r.
Program:
Sobota 21 kwietnia, godz. 10.30-19:30 – Walne zgromadzenie, szczegółowy plan dostępny na www.aktywakcja.pl
Katowice, ul. Opolska 22 (wejście od. ul. Sobieskiego), sala B
Niedziela 22 kwietnia, godz. 10.00 – Warsztaty:
– Aktywne uczestnictwo w pracy na rzecz praw człowieka – Trzy Kolory, ul.Mariacka 37
– Kampania Broń pod Kontrolą – Piwnica u Marchołta, ul. Warszawska 37
– Spotkanie z Zarządem – Bellmer Cafe, ul. Warszawska 2
Poniżej do pobrania formularz zgłoszeniowy na Walne Zgromadzenie.