Zielona Góra: Objazdowy Festiwal "Prawa człowieka w filmie"

Głównym organizatorem festiwalu jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka, współorganizatorzy to: Amnesty International, Uniwersytet Zielonogórski, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej, Klub Muzyczno – Artystyczny 4 Róże dla Lucienne.
Więcej informacji na stronie: http://www.hfhrpol.waw.pl/zielonagorafestiwal/

Tematy