Zostań animatorem/animatorką projektu "Prawa człowieka: Teraz! To jest w Twoich rękach"

Zostań animatorem/animatorką projektu “Prawa człowieka: Teraz! To jest w Twoich rękach”.
Prawa człowieka to dużo więcej niż dokumenty i prawne regulacje. Są częścią naszego codziennego życia. W ramach projektu będziemy zachęcać grupy młodych ludzi z opiekunami/opiekunkami, żeby zauważyły problemy prawo-człowiecze w swoim otoczeniu i działały na rzecz ich rozwiązania. Animator/ka to osoba, która będzie wspomagać, inspirować, mobilizować dwie grupy ze swojego województwa w ich 3-miesięcznej pracy w projekcie.
W ramach projektu:
– weźmiesz udział w szkoleniu dla animatorów/animatorek projektu
– otrzymasz dostęp do platformy e-learningowej
– otrzymasz pakiet materiałów edukacyjnych
– otrzymasz wsparcie merytoryczne i techniczne ze strony Stowarzyszenia
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Animatorom/animatorkom zostaną zwrócone koszty podróży oraz zapewnione materiały potrzebne do realizacji projektu. Liczba osób biorących udział w projekcie jest ograniczona.
Więcej informacji na stronie: www.prawaczlowiekateraz.pl
Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z opisem projektu i zasadami współpracy oraz przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: weronika.rokicka(at)amnesty.org.pl do dnia 5 lutego 2012 r.
Dołącz do projektu. To jest w Twoich rękach!

Tematy