Prawa kobiet zagrożone!

[for english scroll down]

Aktualizacja 27.01.2021 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności dostępu do aborcji na podstawie przesłanki “ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu« zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Od tego dnia uznawane jest za obowiązujące w Polsce prawo. W całym kraju na nowo wybuchły protesty. Nie poddajemy się w walce o dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji.

Aktualizacja 22.10.2020: Trybunał Konstytucyjny wydał decyzję o niekonstytucyjności dostępu do aborcji na podstawie przesłanki “ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu«. Orzeczenie Trybunału stanowi naruszenie praw człowieka. Jest szkodliwe i narusza zobowiązania Polski wynikające z międzynarodowych aktów prawnych mówiących o powstrzymywaniu się od podejmowania regresywnych działań w kontekście praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz prawa kobiet do opieki zdrowotnej.

Aktualizacja 19.10.2020: 22.10. Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek posłów co do zgodności z Konstytucją przesłanki embriopatologicznej (wady płodu) w dostępie do legalnej aborcji w Polsce. To w oparciu o tę przesłankę przeprowadzanych jest ponad 90% legalnych aborcji w Polsce. To czego nie dokonał Sejm powstrzymany protestami tysięcy kobiet w Czarny Poniedziałek, w najbliższy czwartek może dokonać Trybunał Konstytucyjny. W związku z tym w całym kraju zaplanowane są protesty przeciwko ograniczeniu dostępu do aborcji.

W Parlamencie trwają prace nad ustawą, która jeśli wejdzie w życie, nałoży kolejne ograniczenia na i tak restrykcyjny już dostęp do legalnej i bezpiecznej aborcji w Polsce.

Parlamentarzyści zdecydują, czy chcą zmienić ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, tak by znosiła ona możliwość przerwania ciąży w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu.

To kolejna próba ograniczenia praw kobiet.

Polskie prawo aborcyjne już teraz jest jednym z najbardziej restrykcyjnych w Europie i nie po raz pierwszy staje w obliczu ryzyka dalszych zaostrzeń. Po bezprecedensowej i masowej mobilizacji społeczeństwa, która objęła cały kraj w październiku 2016 r., projekt ustawy wprowadzającej prawie całkowity zakaz aborcji został ostatecznie odrzucony.

Wesprzyj prawa kobiet w Polsce i wyraź sprzeciw dla kolejnej próby ich podważania.

Podpisz petycję do Prezydenta, Premiera, Posłów i Posłanek, Senatorów i Senatorek RP i wezwij ich do odrzucenia ustawy zaostrzającej prawo aborcyjne w Polsce, która zakłada zniesienie przesłanki ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu jako umożliwiającej przerwanie ciąży.

Nie dla zaostrzenia ustawy!


Women’s rights in Poland under threat!

The Polish Parliament is about to consider a bill that if passed would impose further limitations to the already restricted access to safe and legal abortion in Poland.

Parliamentarians will have to decide if they o amend the 1993 Law on Family Planning (abortion law) with the view of ban severe or fatal foetus impairment from the permitted grounds for termination of pregnancies.

This is a new attempt to curtail women’s rights.

Poland’s abortion law is one of the most restrictive in Europe and it is not the first time that it is at risk of further limitations. After the unprecedented and successful mass mobilizations across the country in October 2016 a bill to impose a near total ban on abortion was finally withdrawn.

Let’s support women’s rights in Poland again in this new attempt to undermine women’s and girls’ human rights.

Please sign the petition calling on the President, the Prime Minister and Members of the Parliament of Poland to reject the bill to amendment to the Polish law (1993 Law on Family Planning) with the view of banning abortions on the grounds of severe or fatal foetal impairment.