NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

Nasze głęboko zakorzenione zasady bezstronności i niezależności leżą u podstaw wszystkiego, co robimy. Jesteśmy przekonani, że wszystkie prawa człowieka muszą być przestrzegane, jeśli chcemy żyć w świecie wolnym od strachu i niedostatku. Dlatego pozostajemy bezstronni wobec ideologii politycznych, interesów ekonomicznych czy religii – możemy podejmować skuteczne działania na rzecz praw człowieka, gdziekolwiek są one łamane.  Wszystkie nasze działania są możliwe dzięki naszym darczyńcom, ich wsparciu i zaufaniu, za które jesteśmy ogromnie wdzięczni. 


Kto finansuje Amnesty International?

Składki członkowskie i darowizny od osób indywidualnych stanowią zdecydowaną większość przychodów Amnesty International. W 2023 r. nasze działania wsparło finansowo ponad 17 tys. osób. Najczęstszą formą wsparcia są cykliczne wpłaty, które wynoszą średnio 33,65 zł miesięcznie. Regularne darowizny są dla nas ważne, ponieważ pozwalają nam lepiej planować nasze działania – lepsze planowanie oznacza skuteczniejsze działania organizacji. 

W 2023 r. zebraliśmy ponad 8 mln 200 tys. zł na naszą działalność, co stanowi wzrost o 27% w porównaniu do roku 2022, pomimo rosnących kosztów utrzymania i wysokiego wskaźnika inflacji. 67% środków otrzymaliśmy od osób indywidualnych, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni! 21% przychodu w ubiegłym roku stanowiło dofinansowanie od Międzynarodowego Sekretariatu i innych sekcji Amnesty International. Środki te stanowią istotne wsparcie dla naszego rozwoju instytucjonalnego i umożliwiają nam pokrycie kosztów działań, dzięki którym pozyskujemy fundusze na działalność w obronie praw człowieka i na budowanie bazy osób wspierających Amnesty. W 2023 nasze łączne koszty wyniosły blisko 7 mln 600 tys. i jest to wzrost tylko o 11% w porównaniu do 2022 roku. Wszystkie wydatki planujemy z rozwagą i odpowiedzialnością za powierzone nam fundusze. Dziękujemy naszym darczyńcom za okazane zaufanie! 

Iga i Michał, Fundraising Amnesty

Jesteśmy w pełni niezależni w wyznaczaniu naszych celów strategicznych i operacyjnych 

przychody (2023)

Koszty (2023)


KIM SĄ CZŁONKOWIE_Członkinie AMNESTY INTERNATIONAL?

Wsparcie od osób indywidualnych ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wpływu na prawa człowieka i pozytywnych zmian. Naszym celem jest zrzeszenie jak największej liczby osób, które wspierają (w tym finansowo) działania Stowarzyszenia, bo za ich sprawą możemy utrzymać niezależność, pozostać wolnymi od nacisków oraz szybko reagować na kryzysy praw człowieka. Z roku na rok docieramy do coraz większej liczby osób, szukamy nowych sposobów zaangażowania w prace Stowarzyszenia i mobilizujemy do wsparcia działań w obronie praw człowieka. Liczba osób członkowskich stowarzyszenia na koniec roku 2023 wyniosła 13 138.  Zastanawiasz się, jak możesz dołączyć do Amnesty? Sprawdź na tej stronie.

Transparentność wobec osób wspierających nasze działania jest dla nas bardzo ważna, dlatego co roku publikujemy raporty i sprawozdania z naszej działalności, a sprawozdanie finansowe jest badane przez niezależnego biegłego rewidenta.  

Chcesz wiedzieć więcej? Dołącz do Amnesty i odwiedź Portal dla Członkostwa.

13 138

członków_członkiń
liczyło nasze Stowarzyszenie pod koniec 2023 roku

Najczęściej zadawane pytania


Ważne dokumenty

Statut Stowarzyszenia


Raporty merytoryczne

POBIERZ

 • Raport roczny 2023
 • Raport merytoryczny 2022
 • Raport Merytoryczny 2021
 • Raport Merytoryczny 2020
 • Raport Merytoryczny 2019
 • Raport merytoryczny 2018
 • Raport merytoryczny 2017
 • Raport merytoryczny 2016
 • Raport merytoryczny 2015
 • Raport Merytoryczny 2014
 • Raport merytoryczny 2013
 • Raport Merytoryczny 2012
 • Raport Merytoryczny 2011
 • Raport Merytoryczny 2010
 • Raport Merytoryczny 2009
 • Raport Merytoryczny 2008
 • Raport Merytoryczny 2007
 • Raport Merytoryczny 2006
 • Raport Merytoryczny 2005
POBIERZ

Sprawozdania finansowe

POBIERZ

 • Sprawozdanie finansowe 2022
 • Sprawozdanie finansowe 2021
 • Sprawozdanie Finansowe 2020
 • Sprawozdanie Finansowe 2019
 • Sprawozdanie finansowe 2018
 • Sprawozdanie finansowe 2017
 • Sprawozdanie Finansowe 2016
 • Sprawozdanie Finansowe 2015
 • Sprawozdanie Finansowe 2014
 • Sprawozdanie Finansowe 2013
 • Sprawozdanie Finansowe 2012
 • Sprawozdanie Finansowe 2011
 • Sprawozdanie Finansowe 2010
 • Sprawozdanie Finansowe 2009
 • Sprawozdanie Finansowe 2008
 • Sprawozdanie Finansowe 2007
POBIERZ

Strategia krajowa 2021-2023

pobierz

 • Strategia Krajowa 2021-2023
 • Strategia wersja skrócona
pobierz

Sprawozdania OPP

pOBIERZ

 • Sprawozdanie OPP 2022
 • Sprawozdanie OPP 2021
pOBIERZ

Wesprzyj prawa człowieka

Przekaż darowiznę na nasze działania.


zostań członkiem_członkinią

Dołącz do ponad 13 tys. osób działających w Stowarzyszeniu Amnesty International.